แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

คาดเข็มขัดนิรภัยผิดๆ อาจเจ็บตัวได้ง่าย
มุมยานยนต์ : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เข้าชม : 388
คาดเข็มขัดนิรภัยผิดๆ อาจเจ็บตัวได้ง่าย
 
  คาดเข็มขัดนิรภัยผิดๆ อาจเจ็บตัวได้ง่าย  
 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีอยู่ในรถยนต์แต่ละคัน ล้วนมีความจำเป็นและมีหน้าที่แตกแต่งกันไป เช่นเดียวกับ ‘เข็มขัดนิรภัย’ ในรถยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ สิ่งสำคัญการใช้งานก็ต้องถูกต้องถูกวิธีด้วยเช่นกัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยรั้งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารให้ติดกับเบาะที่นั่ง ไม่กระเด็นออกนอกตัวรถหรือไปกระแทกกับส่วนของรถยนต์

ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัยคือ ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ โดยผลการศึกษาจากงานวิจัยในหลายประเทศต่างยืนยันว่า เข็มขัดนิรภัยมีบทบาทสำคัญในการลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้จริง และพบว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บทั่วไปได้ 40-50% ลดการบาดเจ็บสาหัสได้ถึง 43-65% และลดการเสียชีวิตได้ 40-60% โดยจากการทดสอบประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยในการชนหลาย ๆ ประเภท พบว่ารถที่เกิดการพลิกคว่ำ เข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 77% รองลงมาคือการชนด้านท้าย 49% และอันดับสามคือ การชนด้านหน้า 43% ซึ่งเข็มขัดนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้จริง

อันตรายจากที่เกิดการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ยกตัวอย่างแรงกระแทกจากการชนที่เกิดจากรถวิ่งเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร (สูงประมาณตึก 5 ชั้น) และคนที่อยู่ในรถถ้าไม่คาดเข็มนิรภัย เมื่อรถชนและหยุดกะทันหัน ศีรษะใบหน้าและลำตัวของคนในรถจะถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับพวงมาลัย กระจกหน้ารถ หรือหลุดกระเด็นออกนอกตัวรถ นอกจากนี้อวัยวะในร่างกาย เช่น ตับ ไต ลำไส้ สมองหรือไขสันหลังจะเคลื่อนไหวเท่ากับความเร็วของรถ เมื่อรถชนหรือหยุด อวัยวะภายในจะกระแทกกันเองทำให้ตับ ไต ลำไส้ หรือสมองฉีกขาดได้

ประเภทของเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์มีอยู่ 3 รูปแบบ แบบแรกเป็นเข็มขัดนิรภัยยึด 4 จุด มีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยืดยึดติดกับบริเวณของพื้นรถ 2 จุด เพื่อคาดบริเวณตักและอีก 2 จุด ยึดจากโรลบาร์ผ่านเบาะนั่งคนขับ มาบรรจบกับ 2 จุดแรกนี้ นิยมใช้ในรถแข่ง แบบที่ 2 เป็นเข็มขัดนิรภัยยึด 3 จุด มีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยึดจากเสากลางหนึ่งจุด และยึดจากพื้นรถอีก 2 จุด มีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยึดจากเสากลางหนึ่งจุด และยึดจากพื้นรถอีก 2 จุดเมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยสายเส้นหนึ่งจะคาดผ่านบริเวณไหล่ของคนนั่ง ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะคาดผ่านบริเวณตัก นิยมใช้ในรถยนต์ทั่วไป โดยติดตั้งที่เบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า แบบที่ 3 เป็นเข็มขัดนิรภัยยึด 2 จุด มีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยึดจากพื้นรถด้านหนึ่ง ไปอีกด้านหนึ่งโดยคาดผ่านบริเวณตัก มักจะใช้กับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลัง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนเข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไปปัจจุบันจะเป็นแบบ 3 จุด ที่สามารถดึงตัวกลับได้โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยไว้ ก็สามารถขยับตัวได้อย่างเป็นอิสระในขณะที่ขับขี่ด้วยความเร็วที่คงที่ แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยจะแนบตัวอยู่ก็ตาม โดยมีลักษณะเป็นเข็มขัดที่มีความไวสูงและถูกออกแบบให้ล็อกตัวในทันทีเมื่อเบรกอย่างรุนแรง

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด จะมีสายเข็มขัดที่คาดจากไหล่โอบมาหน้าและสะโพกพร้อมกับตัวดึงล็อกฉุกเฉิน แน่นอนว่าวิธีการคาดเข็มขัดนิรภัยถือเป็นสิ่งที่ผู้ขับรถและโดยสารควรใส่ใจ ทั้งนี้เพื่อเข็มขัดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากท่านั่งของผู้ขับและผู้โดยสาร ซึ่งต้องไม่ปรับพนักพิงให้เอนหรือตั้งชันมากเกินไป รวมถึงระยะห่างจากเบาะถึงคอนโซลหน้าก็ต้องไม่ชิดเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในท่าที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากการปรับพนักพิงเอนหรือตั้งชันไป อาจทำให้เข็มขัดนิรภัยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

จากนั้นให้คาดเข็มขัดนิรภัยตามปกติ แต่หลังจากคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วต้องปรับแต่งสายเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสม เช็คดูว่าสายบิดผิดรูปหรือไม่ ส่วนสายเข็มขัดนิรภัยที่พาดผ่านหน้าตักหรือแนวสะโพก ให้อยู่ในแนวสะโพกพอดี แล้วดึงให้กระชับอย่าให้หลวมจนเกินไป

ด้านสายเข็มขัดนิรภัยที่พาดผ่านมายังแนวบ่า ควรผ่านร่องไหล่พอดี แนวเข็มขัดให้พาดผ่านระหว่างกลางอก ถ้าเป็นรถที่สามารถปรับระยะสูง/ต่ำของเข็มขัดนิรภัยได้ควรปรับให้เหมาะสมกับสรีระ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เข็มขัดนิรภัยจะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับสตรีมีครรภ์ ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้คาดเข็มขัดนิรภัยในตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ โดยคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านร่องอกลงมาด้านข้างของช่องท้อง ไม่คาดทับบริเวณหน้าท้อง โดยให้สายเข็มขัดนิรภัยอยู่เหนือต้นขา พร้อมใช้หมอนใบเล็กหรือผ้าขนหนูรองบริเวณหน้าท้องส่วนล่างแล้วจึงคาดเข็มขัดนิรภัยทับ จะช่วยลดแรงกดทับและการเสียดสีของเข็มขัดนิรภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ พร้อมปรับเบาะนั่งให้ห่างจากพวงมาลัยประมาณ 10 นิ้ว เมื่อประสบอุบัติเหตุจะช่วยลดการบาดเจ็บจากการกระตุกของเข็มขัดนิรภัย

จาก...www.roojai.com/


 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com