แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
“เอ็มเทค” รีไซเคิลหลอดไฟ-ไร้ปรอทก่อมะเร็ง 100 %
“เอ็มเทค” รีไซเคิลหลอดไฟ-ไร้ปรอทก่อมะเร็ง 100 %
ทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
ศูนย์เอ็มเทคชูเทคโนโลยีอย่างง่าย รีไซเคิลซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เลี่ยงสารปรอทปนเปื้อนก่อโรคมะเร็ง ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กล่าวถึงข้อกังวลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง อันตรายของสารปรอทจากซากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ว่า เอ็มเทคมีโครงการพัฒนากระบวนการรีไซเคิล ซากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ หรือหลอดเรืองแสง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ กระบวนการรีไซเคิลหลอดไฟอย่างง่าย ทำได้โดยแยกสารปรอทจากหลอดไฟ ผ่านกระบวนการใช้ความร้อน เพื่อทำให้ปรอทระเหย และกลั่นตัวเป็นของเหลว ในส่วนของหลอดไฟก็แยกขั้วหลอดไฟออก คัดเลือกคั่วหลอดที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นนำซากหลอดแก้วมาบด ล้างด้วยกรดและวิเคราะห์ค่าปรอทปนเปื้อน ก่อนนำมาประกอบใช้ใหม่อีกครั้ง จึงมั่นใจได้ว่าหลอดไฟที่นำมาใช้ใหม่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารพิษ เทคโนโลยีดังกล่าวไม่ซับซ้อน ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพดำเนินการได้ โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลฟลูออเรสเซ็นต์ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ เอ็มเทค ยังมีโครงการศึกษาหลอดไฟประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยไม่มีส่วนประกอบของปรอท โดยใช้คุณสมบัติของ ไอโอดเปล่งแสง หรือ แอลอีดี ทำหน้าที่กระจายแสงแทนปรอทแต่ยังต้องผ่านการวิจัยอีกมาก

 


เรียบเรียงข่าวจาก.....คมชัดลึก ออนไลน์
บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ในการสำรวจของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ประเทศไทยมีการใช้หลอดไฟมากกว่า 50 ล้าน หลอดต่อปี ขณะที่มีกระบวนการกำจัดหลอดไฟอย่างถูกต้องประมาณ 50,000 หลอด ต่อปี ส่วนอีกหลายล้านหลอดต้องถูกทิ้งไปในถังขยะทั่วไป ทำให้ปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมและก่ออันตรายต่อสุขภาพ หากกำจัดไม่ถูกวิธี สารปรอทที่มีในหลอดไฟก็จะแพร่กระจายไป ผู้ที่ได้รับสารชนิดนี้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยายศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเป็นห่วง และจะทำหนังสือไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ออกมาตรการกำจัดหลอดไฟไม่ให้ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะออกเป็นกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็น ขยะอันตราย รวมทั้งออกข้อกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในเรื่องการกำจัดหลอดไฟหลังการใช้ด้วย

ผลกระทบ

ผลจากการใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ในประเทศไทย มีกระบวนการกำจัดหลอดไฟที่เสียแล้วอย่างไม่ถูกต้องจำนวนมาก ทำให้ปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมและก่ออันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารปรอทที่มีอยู่ในหลอด จะเป็นสารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง หลายท่านทราบถึงอันตราย แต่ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากที่ยังทราบข้อมูลเพียงเล็กน้อย สารปรอท เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะกระจายเข้าสู่เซลล์สมอง เริ่มแรกจะชาที่เท้าและมือ จากนั้นลามไปถึงแขน ขา ริมฝีปาก ต่อมา จิตใจหงุดหงิด ไม่สบายใจ กระวนกระวาย พูดช้าและไม่เป็นภาษา การใช้มือ ใช้เท้า กล้ามเนื้อไม่สัมพันธ์กัน ยกแขนขาไปมาจะสั่นและชักกระตุก พูดจาเพ้อเจ้อ หมดสติ ผู้ป่วยอาจหายในระยะสั้น บางส่วนอาจพิการและทรมานทางร่างกายและจิตใจ กรณี หญิงมีครรภ์ เด็กในครรภ์ประสาทจะถูกทำลาย นิ้วมือหงิกงอ ปัญญาอ่อนและรักษาไม่ได้ ทั้งนี้อาการต่างๆจะขึ้นกับปริมาณที่ร่างกายรับเข้าไป การสะสมอายุ และความต้านทานของแต่ละบุคคล นอกจากสารปรอทที่พบในหลอดฟลูออเรสเซ็นต์แล้ว สารปรอทที่เป็นโลหะหนักยังใช้กันมากในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมทำสี ทำวัสดุระเบิด ทำเทอร์โมมิเตอร์ ทำโซดาไฟ ในการเกษตรก็มีการใช้ปรอท เช่น ใช้ในยาฆ่าเชื้อโรค ตัวอย่างของอันตรายที่เกิดจากของเสียที่มีสารปรอทเจือปน ได้แก่ กรณีของโรค มินามาตะ ที่เกิดขึ้นที่ปะเทศญี่ปุ่น โรคนี้เกิดจากการปล่อยของเสียที่มีสารปรอทลงในอ่าว มินามาตะ ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนำปลาที่มีสารปรอทสะสมอยู่มารับประทาน จึงทำให้เกิดโรคขึ้น ซึ่งทำให้เสียชีวิตกว่า 600 ราย และกว่า 2,000 คนมีอาการของโรคพิษจากปรอท

การป้องกันแก้ไข

ในการแก้ไขป้องกันอันตรายจากสารปรออท ที่จะปนเปื้อนสู่แหล่งสาธารณะ ทำลายสภาพแวดล้อมและทำอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งที่สำคัญประการแรก รัฐบาลควรเร่งรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของสารปรอทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชน หากมีการปล่อยให้สารปรอทแพร่กระจายออกไป ตัวอย่างเช่น หากทิ้งหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ออกไป โดยไม่มีการกำจัดอย่างถูกต้อง ผลร้ายจะกลับมาทำอันตรายอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำเป็นอันดับแรก เพราะความรู้เหล่านี้ยังอยู่ในวงจำกัด มีความรู้เฉพาะคนที่ศึกษาและมีความรู้อยู่บ้าง จึงควรใช้สื่อของรัฐในการที่จะทำให้ประชาชนรับรู้ จากนั้นจึงบอกทางหรือวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องต่อประชากร โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการออกมาตรการจำกัดให้ผลิตภัณฑ์ หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ เป็น ขยะอันตราย รวมทั้งการกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตรับผิดชอบในเรื่องการกำจัดหลอดไฟภายหลังการใช้


            ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ดังนั้นหากประชาชนเข้าใจ มีความรู้ ตระหนักในอันตรายที่จะเกิด ก็จะหันมาให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆที่รัฐจะกำหนดขึ้น โดยไม่ต้องมีการบังคับ


 


 


โดย.....คุณมานพ ชาญธวัชชัย


     นักวิชาการอาวุโส


(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com