แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
รัฐบาลจีนออกกฎรับกระแส “I Am Not Plastic bag”
รัฐบาลจีนออกกฎรับกระแส “I Am Not Plastic bag”
ทั่วไป : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

รัฐบาลจีนเอาจริงแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม กำหนดให้นักช็อปต้องจ่ายค่าใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่กลางปีนี้ พร้อมห้ามผลิตจำหน่ายและใช้ถุงพลาสติกที่มากกว่า0.025มม. รวมถึงกระตุ้นผู้บริโภคใช้ถุงพลาสติกอย่างมีเหตุผลมากขึ้น


คณะรัฐมนตรีจีนประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ผู้ซื้อของในจีนจะต้องจ่ายค่าถุงพลาสติกตามซุปเปอร์มาเกตและร้านค้าปลีกอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลด ทำลายสิ่งแวดล้อม และห้าม ผลัด จำหน่าย และใช้ถุงพลาสติกที่บางกว่า 0.025มม. เพราะฉีกขาดง่าย จึงถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก กฎ ระเบียบใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ปัญหาการใช้ถุงพลาสติก มากเกินไปเป็นปัญหาสำคัญในประเทศจีน มีการใช้ถุงพลาสติกในเมือง เสิ่นเจิ้น อย่างน้อย1,750 ล้านใบต่อปี ถุงพลาสติกก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาก เพราะกว่าจะย่อยสลายได้เป็นเวลา 200 ปี บางชนิดก็ไม่สามารถย่อยสลายได้เลย


 


เรียบเรียงข่าวจาก......กรุงเทพธุรกิจออนไลน์บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ปัญหาขยะจากถุงพลาสติก กำลังเป็นปัญหาที่เกิดในชุมชน เขตเมือง ในหลายประเทศ เพราะแต่ละวันจะมีขยะจากชุมชนเป็นจำนวนมาก ที่รอการกำจัด หรือถูกย่อยสลาย ขยะพลาสติกอาจต้องใช้เวลานานมากในการย่อยสลายขยะพลาสติกอาจต้องใช้เวลา 200-400 ปี ในการย่อยสลายขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ำท่วม ท่อตัน ส่วนหนึ่งก็มาจากถุงพลาสติก ถุงพลาสติกได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้ประกอบการค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกต ล้วนแต่ใช้ถุงพลาสติกห่อสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านี้จะกลายเป็นขยะเมื่อนำไปทิ้ง

ผลกระทบ

ผลกระทบจากปัญหาถุงพลาสติกเป็นเรื่องใหญ่ ขณะนี้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก การใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงก่อให้เกิดมลภาวะ รัฐบาลจีนเริ่มเอาจริงเอาจัง แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ผู้ซื้อของในจีนต้องจ่ายค่าถุงพลาสติก ตามร้านค้าปลีกและซุปเปอร์มาร์เกต และห้ามใช้ถุงพลาสติกที่บางกว่า 0.025 มม. เพราะฉีกขาดง่ายจึงถูกทิ้งจำนวนมาก ประเทศออสเตรเลียโดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาถุงพลาสติกเป็นเรื่องใหญ่ เพราะถุงพลาสติกมีเกลื่อนกลาดอยู่ตามที่ต่างๆ มากถึง 4ล้านใบ กำลังทำอันตรายให้กับสภาพแวดล้อมและสัตว์ป่า นครนิวยอร์คในสหรัฐอเมริกา ออกมาตราการให้ห้างสรรพสินค้าทุกแห่งจัดหาถังใส่ถุงพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงพลาสติกน้อยลง

การป้องกันแก้ไข

วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากขยะถุงพลาสติก วิธีที่ดีที่สุด คือ การรณรงค์ให้ผู้ใช้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของการลด และงด การใช้ถุงพลาสติก สำหรับการกำจัดถุงพลาสติกในปัจจุบันใช้การฝังกลบและการเผา ซึ่งทั้ง 2 วิธี ก็มีผลกระทบตามมา คือ การฝัง พื้นที่ก็จะทำการเกษตรไม่ได้อีก ส่วนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็จะมีก๊าซพิษ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ดังนั้นวิธีการ ลดหรืองด ใช้ถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุอย่างอื่นแทน เช่น


-การใช้ถุงผ้า


มีการออกแบบสร้างถุงช้อปเป็นแฟชั่น ต้านถุงพลาสติกเพื่อให้เกิดการตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยใช้ถุงผ้าพิมพ์คำว่า “I’m Not A Plastic bag” หรือฉันไม่ใช่ถุงพลาสติก เพื่อกระตุ้นไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกอีก เช่นที่ฮ่องกง อังกฤษและที่ไต้หวันเป็นต้น


-ใช้ถุงกระดาษแทน


-ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายแทน


-การแปรรูปของถุงพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง


ปัญหาขยะพลาสติก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝีมือของผู้คนที่ใช้ถุงพลาสติกอย่างมากมายดังนั้นการแก้ไขปัญหา จะต้องรณรงค์ให้บุคคลเหล่านี้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากถุงพลาสติก เพื่อ ลด ละ หรือเลิกใช้ โดยใช้วัสดุอื่นแทน


 


โดย....   คุณมานพ ชาญธวัชชัย


Executive Consultant


 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com