แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
อพยพคนงานขึ้นบกเวียดนามผวาสารกัมมันตภาพรังสี
อพยพคนงานขึ้นบกเวียดนามผวาสารกัมมันตภาพรังสี
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

คนงานก่อสร้างแท่นเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งเวียดนามกว่า 140 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกเกือบ 30 คนถูกส่งตัวไปยังศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เมืองดาลัท  เนื่องจากมือาการไม่สบายและสงสัยว่าอาจจะเกิดจากอุปกรณ์กัมมัตภาพรังสีที่หายไปจากที่เก็บ  คนงานทั้งหมดมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนและปวดศีรษะ ถูกนำตัวจากไซด์ก่อสร้างแท่นเจาะในทะเลจีนใต้ส่งโรงพยาบาล เป็นรายงานของหนังสือพิมพ์แทงเนียน


บริษัท M&C Petroleum Technical Service(PTCS) ได้สั่งโยกย้ายคนงานทั้งหมดออกจากพื้นที่ก่อสร้างแท่นเจาะในวันเดียวกัน  หลังจากคนงานได้รายงานว่า อุปกรณ์ที่ใช้สารกัมมันตภาพรังสีอิริเดียม(Iridium)สำหรับตรวจหารอยร้าวของงานก่อสร้างได้หายไป


บริษัท Alpha จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของ PTCS ได้ใช้สารกัมมันตภาพรังสี Ir-192 ในการตรวจหารอยปรุ หรือรอยเชื่อมที่ไม่เรียบร้อยต่างๆในไซด์งานก่อสร้าง  แต่หลังจากค้นหาก็ได้พบอุปกรณ์ที่มีรังสีปรามณูในเวลาต่อมา


ผู้อำนวยการ PTSC M&C เปิดเผยว่า คนงาน 28 คนที่ทำงานอยู่ใกล้แหล่งที่คนพบอุปกรณ์กัมมันตภาพรังสีมากที่สุดถูกนำตัวไปตรวจที่สถาบันวิจัยนิวเคลียร์เมืองดาลัท อีกราว 2 สัปดาห์จึงจะทราบผลว่า การล้มป่วยเกิดจากพิษปรามณูหรือไม่


คนงานพากันโกรธแค้นกล่าวหาว่า บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารใดๆว่ามีการนำอุปกรณักัมมันตภาพรังสีไปใช้ในไซด์งานก่อสร้างแท่นเจาะน้ำมันด้วย  คนงานพากันหวาดกลัวข่าวเกี่ยวกับอุปกรณ์กัมมันตภาพรังสีชิ้นนี้ และกล่าวหาว่าบริษัทไม่มีการแจ้งต่อคนงานว่า จะนำไปใชงานตรวจที่จุดไหน ในเวลาใด เพราะตามหลักการแล้ว จะต้องอพยพคนงานออกไปจากที่มีการใช้อุปกรณ์กัมมันตภาพรังสี


               คนงานกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า เมื่อสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่นำเอา Ir-192 ไปใช้งานที่จุดเชื่อม พวกเขาได้พากันออกไปให้ไกลจากที่นั่น  ขณะที่คนงานนับร้อยคนยังคงทำงานอยู่โดยไม่ทราบว่ามีมหันตภัยอยู่ใกล้ตัว


 


                                                เรียบเรียงข่าวจาก...ผู้จัดการออนไลน์บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ปัญหาการเกิดการประสบอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีที่เกิดกับคนงานที่ทำงานกับสารเหล่านี้  เนื่องจากมีคนงานจำนวนมากที่ทำงานโดยไม่ทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย  ทั้งนี้ เป็นเพราะสารกัมมันตภาพรังสี  คนงานไม่รู้จัก มองไม่เห็น แม้ขณะทำงานอยู่กับมัน  นายจ้างหรือเจ้าของกิจการเองก็ไม่มีมาตรการดูแลหรือป้องกันอันตราย  ไม่มีการบริหารจัดการในการใช้สารรังสีตามมาตรฐานความปลอดภัย  ไม่มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้คนงานใช้  เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้คนงานเกิดการประสบอันตรายขึ้นได้ในขณะทำงาน


            การเกิดอาการของโรคที่สงสัยว่า น่าจะเกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีอิริเดียม(Iridium Ir-192)ที่ใช้ในการตรวจหารอยร้าวหรือรอยปรุหรือรอยเชื่อมที่ไม่เรียบร้อยต่างๆในไซด์งานก่อสร้างในแท่นเจาะน้ำมัน   โดยอุปกรณ์กัมมันตภาพรังสีที่ใช้ไม่มีการควบคุมดูแลและการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  ปล่อยให้มีการนำไปใช้อย่างปล่อยปละละเลยจนหายไปจากที่เก็บ  ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนงานเกือบ 30 คนมีอาการเจ็บป่วย

ผลกระทบ

จากการที่คนงานก่อสร้างแท่นเจาะน้ำมันสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีอิริเดียม ทำให้คนงานทั้งหมดมีอาการไม่สบาย คลื่นเหียน อาเจียน และปวดศีรษะ  ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันของการสัมผัสกับสารรังสีที่เกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัย และหากยังมีการสัมผัสไปอีกในระยะยาว หรืออาการแบบเรื้อรัง  อาจทำให้เกิดมะเร็ง มีผลต่อผิวหนัง  หากสาร Ir-192 เข้าสู่ร่างกาย ก็อาจทำอันตรายต่อกระเพาะลำไส้ได้


 

การป้องกันแก้ไข

เมืองไทยเรามีแท่นเจาะน้ำมันอยู่หลายแห่ง  การดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง คนงาน กฎหมายไทยถิอว่า เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องดูแล จัดการบริหารการทำงานเกิดความปลอดภัย  นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีผู้ควบคุม กำกับ ดูแลและปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในการทำงานด้วย  ได้แก่ การให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลการทำงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนด  สำหรับกฎหมายความปลอดภัยที่ให้นายจ้างบริหารจัดการดูแลเกี่ยวกับสารรังสี  โดยเฉพาะรังสีที่ก่อให้เกิดไอออน  เป็นกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยกำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการครอบครองต้นกำเนิดรังสี  กำหนดพื้นที่ควบคุม โดยจัดทำรั้วคอกกั้น จัดหาอุปกรณ์ช่วยลดปริมาณเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างปฏิบัติได้รับรังสีเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล มีผู้รับผิดชอบทางเทคนิค ดูแลให้คำแนะนำ ประเมินอันตราย   ต้องจัดทำเครื่องหมายเตือนภัยติดไว้ให้เห็นในบริเวณที่ใช้รังสี  และที่สำคัญ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับการอบรมให้เข้าใจและทราบถึงอันตราย และวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีก่อนข้ารับหน้าที่ และจะต้องจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎระเบียบให้ลูกจ้างทราบ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน


 


ข้อมูลเกี่ยวกับสารอิริเดี่ยม(Iridium Ir-192)


เป็นสารที่มีครึ่งชีวิต 73.83 วัน สลายให้อนุภาคเบต้า และรังสีแกมม่า  Ir-192 ใช้เป็นตัวตรวจสอบในอุตสาหกรรมงานเชื่อม   ในทางการแพทย์ใช้รักษาโรคมะเร็ง  Ir-192 เป็นธาตุรังสีที่จัดทำขึ้น ถ้าสัมผัสกับ Ir-192 จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง  เพราะตัวกัมมันตภาพรังสีแกมม่าที่มีพลังงานสูง  การสัมผัสภายนอกร่างกาย  Ir-192 จะทำให้เกิดการเผาไม้ผิวหนัง  เจ็บป่วยจากรังสีอย่างฉับพลัน  และอาจเสียชีวิตได้  การได้รับสารเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดอาการกับคนที่กลืนสาร Ir-192 แค่เมล็ดเล็กๆซึ่งจะทำอันตรายเกิดการเผาไหม้ต่อกระเพาะและลำไส้  การสัมผัสในระยะยาวจะมีผลต่อร่างกาย  ขึ้นอยู่กับความแรงและยาวนานที่อยู่ในร่างกาย


 


แหล่งข้อมูล : CDC Radiation Emergency

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com