แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ไฟไหม้เรือเฟอร์รี่วอดทั้งลำค่าเสียหายกว่า 20 ล้าน
ไฟไหม้เรือเฟอร์รี่วอดทั้งลำค่าเสียหายกว่า 20 ล้าน
ความปลอดภัย : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
 เกิดเหตุ บริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ พบมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ กำลังแตกตื่น กับเหตุการณ์ที่เห็น และในทะเล บริเวณท่าเทียบเรือสำหรับจอดเรือเพื่อซ่อมบำรุง พบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้ เรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ชื่อ เรือวังเงินสีขาว ขนาด 3 ชั้น ซึ่งได้จอดเพื่อทำการซ่อมบำรุงและปรับปรุง ถูกเพลิงโหมลุกไหม้ อย่างหนัก เนื่องจากมีกระแสลม พัดอย่างรุนแรง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ทำการช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิง กว่า 1 ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ แต่พบว่าเพลิงได้ไหม้ทำลายอุปกรณ์ ภายในเรือ เสียหายไปหมดทั้งลำ

จากการตรวจสอบ และสอบถามพยาน ในที่เกิดเหตุ ทราบว่า ขณะเกิดเหตุ ได้มีช่าง ซ่อมบำรุง ของบริษัท ได้ทำการเชื่อมปะพุ และทำการซ่อมบำรุง อยู่ในลำเรือ และระหว่างนั้นช่างเชื่อมได้ทำการเชื่อมโลหะ และมีประกายไฟ ได้กระเด็นไปติด วัสดุ ต่างๆที่เป็นวัสดุ ในการซ่อมแซมเรือ และเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วประกอบกับช่วงในเวลาดังกล่าว ได้มีกระแสลมโหมพัดอย่างรุนแรง ทำให้เพลิงได้ลุกไหม้จากส่วนหัวของเรือ และลุกลามไปยังชั้น ที่สอง และชั้นที่สาม และได้มีพนักงาน ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองคน คืน น.ส.ฤทัย มั่ยเขียว อายุ 21 ปี และชายไทยไม่ทราบชื่อ ได้รับบาเจ็บจาก การสำลักควันไฟ หน่วยกู้ภัยนำตัวส่ง โรงพยาบาลเกาะสมุย ไปแล้ว อาการไม่สาหัส
ขอบคุณข้อมูลจาก.....เดลินิวส์ออนไลน์ 
บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

การทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อน (Hot Work) หมายถึง งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟขณะปฏิบัติงาน เช่น งานตัดและเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือเชื่อมแก๊สและงานที่ต้องใช้เครื่องเจียรนัย เป็นต้น ซึ่งงาน Hot Work ดังกล่าว จัดว่าเป็นงานเสี่ยงอันตรายที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเพื่อนร่วมงานสูงหรืองานที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องมี/จัดทำระบบการขออนุญาตปฎิบัติงาน (Hot Work) และก่อนปฎืบัติงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงจะดำเนินการปฎิบัติงานได้ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดชึ้นได้รับการจัดการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ การพิจารณาออกใบอนุญาตควรดำเนินการร่วมกับเจ้าของพื้นที่ หรือเจ้าของงาน โดยมีขั้ึ้นตอนการทำดังนี้

1.
จัดทำแบบฟอร์มใบอนุญาต โดยมีเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้

     
·         สถานที่ปฏิบัติงาน วัน-เดือน-ปี เวลา
 

     
·         รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 

      
·         ประเภท หรือลักษณะงานเสี่ยงอันตราย (
Hot Work,Confinded Space, X-ray  ,etc.) 

     
·         รายละเอียดของงานที่ทำ
 

     
·         อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และมาตรการป้องกัน
 

     
·        
PPE 

      
·        
อุปกรณ์หรือระบบความปลอดภัยที่ใช้

      
·         ลงชื่อผู้อนุญาต 


2. ตรวจสถานที่ขออนุญาตทำงานที่เสี่ยงอันตราย

·         ตรวจร่วมกันกับผู้มีสิทธิอนุญาต และผู้จะปฏิบัติงาน  

·        ตรวจรายละเอียดงานที่ทำ ชัดเจน ครอบคลุม
 

·         ค้นหาอันตราย และกำหนดวิธี หรือมาตรการป้องกัน
 

·         กำหนดผู้ควบคุมให้เป็นไปตามที่ขออนุญาต 


3.อนุญาตให้ทำงานที่เสี่ยงอันตรายได้ในกรณี

·         ทุกคนที่เกี่ยวข้องซ็นชื่อ เห็นพร้องกัน 

·         มาตรการป้องกัน ดำเนินการแล้ว
 

·        
ชี้แจงพนักงานที่ต้องปฏิบัติงาน

·         ออกใบอนุญาตถาวร กรณีที่ปฏิบัติงานในที่เดิมหรือการปิดคลุม แต่ต้องทุก
1 เดือน เฉพาะ Hot Work 

·         ออกใบอนุญาตชั่วคราว เมื่อทำงานนอกพื้นที่ปิดคลุมโดยมีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
 

·         สำเนาแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


4.การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตราย

·       แขวนป้าย หรือติดใบอนุญาต ที่บริเวณปฏิบัติงาน 

·         ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 

·         ถ้ามีการปฏิบัตินอกเหนือจากที่แจ้ง ต้องขออนุญาตก่อน 


5.สิ้นสุดการปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย

     ·  จัดสถานที่ทำงานให้คงสภาพเดิม 

     ·  ตรวจสอบความเรียบร้อย
 

     ·  จัดส่งแบบฟอร์มคืนหน่วยงานความปลอดภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดชึ่นจึงเป็นไปได้ว่าไม่มี /ละเลย/ปฎิบัตืไม่ครบถ้วน ในเรื่องการขออนุญาตปฎิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อน (Hot Work) 


ผลกระทบ
  ทำให้เกิดการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย เสียหาย และการดำเนินงานหรือกิจการต้องหยุดชะงัก
การป้องกันแก้ไข
 การป้องกันอันตรายจากการเชื่อม ต้องพิจารณาองค์ประกอบให้ครบทั้ผู้เชื่อม อุปกรณ์ สถานทีในการเชื่อม และการจัดการงานทีเกิดประกายไฟ

      -  ก่อนทำการเชือมต้องมีการกันพื้นทีเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ จัดเตรียมถังดับเพลิงพร้อมผู้คอยดู (Firewatch man)

      - 
ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการเชือมและพื้นที่โดยรอบทั้งก่อนและหลังใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิด

      - 
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเชือมแก๊สอย่างปลอดภัยแก่คนงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคค

      - 
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและเหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง

โดย...จันทรา คุณพิสิฐวงศ์

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com