แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
เด็กพิษณุโลกป่วยมือ เท้า ปาก เกือบ100ราย
เด็กพิษณุโลกป่วยมือ เท้า ปาก เกือบ100ราย
อาชีวอนามัย : อัพเดทเมื่อศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคมือ เท้าปาก ในเด็กว่า ขณะนี้ จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยแล้ว 70 กว่าราย โดยในสภาพอากาศที่หนาวเย็น จะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรค มือ เท้า ปาก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส และจะพบในเด็กเล็ก คือ เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี อาการของโรคจะมีแผลในปาก มีตุ่มเป็นแผลพุพองตามฝ่ามือและฝ่าเท้า นายแพทย์สาธารณสุข จ.พิษณุโลก ยังกล่าวด้วยว่า โรคมือ เท้า ปาก มักจะเกิดขึ้นในที่ ๆ มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ในชั้นเรียนระดับ ปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งการติดต่อจะติดต่อจากน้ำมูก น้ำลาย ดังนั้น การป้องกันต้องดูแลเรื่องสุขลักษณะ และให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ อีกทั้ง ในโรงเรียนถ้าพบเด็กป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก ควรให้หยุดเรียนทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปยังเด็กรายอื่น อย่างไรก็ตาม โรคดังกล่าวนี้ เป็นโรคไม่ร้ายแรง แต่ยังไม่มีวัคซีน หรือ ยารักษาเฉพาะโรค ดังนั้น หากมีอาการป่วยควรพบแพทย์ เพื่อให้ยา หรือ รักษาตามอาการที่เกิดขึ้น


จาก..INN News วันที่ 23 ธันวาคม 2553บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส กลุ่มที่อยู่ในลำไส้คน เป็นโรคระบาดที่ติดกันได้ง่ายมาก  ผู้ติดเชื้อในระยะแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ปวดศรีษะและอาเจียนร่วมด้วย พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กเล็ก  ส่วนผู้ใหญ่ก็พบเป็นโรคนี้ได้  แต่ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการของโรคหรือมีอาการเล็กน้อย แต่สามารถแพร่เชื้อไปสู่เด็กหรือผู้อื่นได้ ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้บ่อยแต่มักไม่มีความรุนแรง และสามารถหายได้เองในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์  การรักษาจึงเน้นที่ลดและบรรเทาอาการปวดของโรค  แต่ทั้งนี้ หากเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ก็อาจรุนแรงจนทำให้เกิดการเสียชีวิตได้

ผลกระทบ

แม้ว่า จะเป็นโรคติดต่อที่ไม่มีความรุนแรง  แต่ก็เป็นโรคที่มักเกิดในเด็กเล็ก และติดต่อกันได้ง่าย  โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีเด็กเล็กอยู่ร่วมกัน เช่น โรงเรียนอนุบาล สนามเด็กเล่น สถานรับเลี้ยงเด็ก ดังนั้น จึงควรมีมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค  โดยแยกผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลรักษาสุขอนามัยทั้งผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ตลอดจนสุขอนามัยของสถานที่ และตัวเด็กเองด้วย  เพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดต่อระบาดออกไป

การป้องกันแก้ไข

  • หลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดการระบาด

  •  ล้างมือให้สะอาดภายหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งและก่อนรับประทานอาหาร

  • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก  

  •  ในสถานที่ดูแลเด็ก ควรเน้นวิธีกำจัดอุจจาระให้ถูกต้อง ที่ต้องเน้นอีกเรื่องหนึ่งคือการล้างมือให้สะอาด

  • เมื่อพบเด็กมีตุ่มใสขึ้นที่ปาก มือ หรือ เท้า  ต้องพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและ แยกเด็กป่วยไม่ให้คลุกคลี กับเด็กอื่นประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

  • ระวังเรื่องของสุขวิทยาส่วนบุคคล คือ รับประทานอาหาร และน้ำที่สะอาด ไม่ลงเล่นน้ำในสระน้ำสาธารณะ หลีกเลี่ยงการเล่น ในสนามเด็กเล่นสาธารณะ และป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของอุจจาระเข้าปาก 

  •  ทำความสะอาดพื้น เครื่องใช้หรือของเล่นเด็กที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฟอกขาว(คลอร็อกซ์) อัตราส่วน น้ำยา 20 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ซีซี และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com