แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
คานปูนทับคนงานก่อสร้างมข.ตายคาที่
คานปูนทับคนงานก่อสร้างมข.ตายคาที่
อาชีวอนามัย : อัพเดทเมื่อศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

เกิดเหตุคานหล่นทับคนงานตาย ภายในสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่เกิดเหตุพบร่างผู้ตาย ที่ีมีเพียงท่อนล่าง โผล่ออกมาจากคานคอนกรีตขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นตัวซีขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 6-8 เมตร  ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการนำรถเครนขนาด 25 ตัน เข้ามายกเอาคานคอนกรีตออก แต่ไม่สามารถยกได้ คนงานจึงได้ใช้เครื่องแย๊ก หรือ เครื่องเจาะปูน มาเจาะที่ตัวคานคอนกรีต พร้อมกับใช้เครื่องตัดเหล็ก มาตัดเอาเหล็กออก จากนั้นจึงได้ให้รถเครนขนาดใหญ่ มายกเอาท่อนคานคอนกรีตออก กระทั่งเวลา 18.30 น.จึงนำร่างผู้ตายออกมาได้โดยอยู่ในสภาพแหลก อวัยวะภายใน ศรีษะ มันสมอง กระจายเกลื่อน จึงมอบศพให้มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ นำศพไปที่แผนกนิติเวช รพ.ศรีนครินทร์ เพื่อให้แพทย์ชันสูตรศพตามขั้นตอน


                 รายละเอียดในเบื้องต้นทราบว่า คานคอนกรีตที่หล่นลงมาทับผู้ตายจนตายคาที่ เป็นคานที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารอัฒจันทร์  ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมเพื่อนคนงานหลายคน ช่วยกันถอดนั่งร้าน และเหล็กค้ำยันออกจากตัวคาน จนเหลือเหล็กค้ำยันเพียงไม่กี่ตัว เพื่อคนงานก็แยกตัวออกไปทำจุดอื่นๆ ในบริเวณดังกล่าวจึงเหลือเพียงผู้ตายเพียงคนเดียว  จังหวะนั้นคานคอนกรีต ก็หล่นมาทับร่างของผู้ตายเป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าว  เรียบเรียงข่าวจาก.....ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 5 กันยายน 2553


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

งานก่อสร้าง เป็นงานที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายค่อนข้างสูงมาโดยตลอด รัฐได้เห็นความสำคัญจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551  เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง

            การเกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดได้จาก
 

  
  § การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

        
§ การคำนวณที่ไม่ถูกต้องและแม่นยำจากผู้ออกแบบ    

        
§ ขาดการดูแลและควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกร ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในวิชาชีพ และองค์กรนั้นอย่างเพียงพอ

        
§ ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ

ผลกระทบ

การเกิดเหตุแต่ละครั้ง ย่อมทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตของผู้ตายและครอบครัว  ขวัญและกำลังใจของพนักงานที่ร่วมปฏิบัติงาน   ตลอดจนทรัพย์สินเสียหาย  โครงการหยุดชะงัก

การป้องกันแก้ไข
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551  ได้นิยามคำว่า  ค้ำยัน  หมายถึง โครงสร้างชั่วคราวที่รองรับ ยึดโยง หรือเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง นั่งร้าน   หรือแบบหล่อคอนกรีต ในระหว่างการก่อสร้าง  ดังนั้น หากมีการนำวัสดุใด ๆ ก็ตามมาประกอบ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำนิยาม ย่อมหมายถึง ค้ำยันนั่นเอง   ซึ่งนายจ้างที่มีการจัดทำและใช้ค้ำยันสำหรับงานก่อสร้าง จะต้องมีมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง โดยปฏิบัติดังนี้

- เป็นค้ำยันที่ต้องได้รับการออกแบบและควบคุมการใช้โดยวิศวกรซึ่งเป็นผู้ชำนาญ 

- การติดตั้งต้องเป็นไปตามแบบที่วิศวกรกำหนด

- ก่อนการใช้งานต้อง ตรวจสอบข้อต่อ และจุดต่อต่าง ๆ ของค้ำยัน ให้มั่นคงแข็งแรง 

- ต้องมีการยึดโยงหรือตรึงค้ำยันไว้กับพื้นดินหรือส่วนของสิ่งก่อสร้างให้มั่นคง

- ต้องมีผู้ควบงานทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อนเทคอนกรีต และขณะเทคอนกรีตทุกขั้นตอน

- กรณีที่มีการเทคอนกรีตเหนือค้ำยันต้องนำข้อแนะนำของ วสท. เกี่ยวกับการเทคอนกรีตที่ถูกวิธีมาปฏิบัติด้วย 

- ต้องควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ใต้บริเวณที่มีการเทคอนกรีต

- วัสดุที่นำมาใช้ทำค้ำยันต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่ผุเปื่อย หรือชำรุด โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกำหนด

 บางส่วนจาก .. http://www.oshthai.org/index.php?option=com_hilight&task=detail&detail_id=220&Itemid=26&lang=th

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com