แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
โรคมหาภัยตัวใหม่ “เมลิออยโดสิส”แรงกว่าหวัดนก
โรคมหาภัยตัวใหม่ “เมลิออยโดสิส”แรงกว่าหวัดนก
อาชีวอนามัย : อัพเดทเมื่อศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

พบโรคมหาภัยตัวใหม่เมลิออยโดสิสหรือโรคนักเลียนแบบ รุนแรงกว่า หวัดนกเป็นแล้วรักษาไม่ทันตายภายใน 48 ชม. พบมากที่สุดในภาคอีสาน ทำคนไทยป่วยถึงปีละกว่า 5,000 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 40% ระบุอเมริกาสนใจศึกษาเป็นพิเศษ เหตุกลัวผู้ก่อการร้ายนำไปผลิตเป็นอาวุธชีวภาพ ขณะที่ จุรินทร์ห่วงโรคไข้เลือดออกระบาดหนัก ปีนี้ตายแล้ว 70 ราย ป่วยเกือบ 6 หมื่นคนโรคนี้ในทางการแพทย์จะเรียกว่าเป็นยอดนักเลียนแบบ จะไม่มีอาการโดยเฉพาะ โดยจะมีอาการคล้ายวัณโรค และคล้ายกับโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค หากอาการเป็นหนักถึงขั้นเชื้อแบคทีเรียตัวนี้เข้าไปในกระแสเลือด จะต้องให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้ออย่างทันท่วงที ไม่เช่นนั้นผู้ป่วยจะเสียชีวิตเร็วมาก หากเทียบความน่ากลัวของโรคนี้กับไข้หวัดนกแล้ว โรคนี้น่ากลัวกว่า เพราะโอกาสที่คนจะป่วยเป็นโรคนี้มีมากกว่าจะป่วยเป็นไข้หวัดนก

    

โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากดิน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ดินในภาคอีสานเป็นแหล่งเพาะเชื้อ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเชื้อนี้จะแพร่กระจายเร็วมาก และในฤดูอื่น ๆ เชื้อก็จะฝังในดินไม่ตายไปไหน หากหน้าดินถูกชะล้าง การกระจายของเชื้อก็จะมีมากขึ้น และเชื้อสามารถเข้าในร่างกายได้ทุกทาง นอกจากนี้บางคน อาจจะมีเชื้อโรคนี้อยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ยังไม่แสดงอาการ แต่ถ้าวันใดที่ร่างกายอ่อนแอ หรือภูมิต้านทานโรคลดลง เชื้อนี้ก็จะเติบโตและแสดงอาการออกมา ทำให้เชื้อรุนแรงขึ้นและทำให้เสียชีวิตได้


 ในแต่ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้ประมาณ 150 ล้านบาท โดยยาที่ใช้รักษาโรคราคาค่อนข้างแพง คนที่ป่วยจะต้องรับยาติดต่อกันประมาณ 20 สัปดาห์ จึงจะสามารถฆ่าเชื้อหมด โดยแต่ละวันจะต้องกินยา 3 เวลา ตกเม็ดละประมาณ 50-70 บาท เฉลี่ยแต่ละคนต้องเสียค่ารักษาประมาณ 3 หมื่นบาท ซึ่งหากนักวิจัยสามารถหาสาเหตุการเกิดโรค และหาตัวยามารักษาได้ ก็จะทำให้ประเทศไทยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลมากขนาดนี้

   

จาก...เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม 2553


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

โรคเมลิออยโดสิส นับเป็นโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขโรคหนึ่ง  เนื่องจากมีอัตราการตายสูง  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomalliei ที่มีอยู่ในอากาศที่ชื้น มีอยู่ทั่วไปในอากาศ น้ำและดิน เข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทางลมหายใจ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะเป็นเกษตรกรที่ต้องสัมผัสกับน้ำ พื้นดิน ที่มีแบคทีเรียต้นเหตุแฝงตัวอยู่ และจะเป็นกันมากขึ้นในช่วงหน้าฝน   แต่เนื่องจากโรคเมลิออยโดสิสมีอาการแสดงของโรคที่คล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ มากมาย  การตรวจรักษาจึงทำได้ยาก  หากการตรวจวินิจฉัยได้ช้า หรือรับการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  อาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ในระยะเวลาอันสั้น  

ผลกระทบ

ป่วยประเภทติดเชื้อโรคเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด   จะมีอัตราการตายสูงกว่าภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อตัวอื่นๆ ประมาณร้อยละ 40-80 ของผู้ป่วยจะเสียชีวิต โดยมักจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว   เนื่องจากการวินิจฉัยโรคทำได้ยาก  เพราะมีอาการไม่แตกต่างจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ  นอกจากนี้ยาปฏิชีวนะที่จำเพาะต่อโรคเมลิออยโดสิสมีราคาแพง  การตรวตวินิจฉัยจึงจำเป็นต้องตรวจยืนยันนโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มักมารับการรักษาช้า อาจทำให้ต้องเสียชีวิตไปก่อนที่จะทราบผล


 

การป้องกันแก้ไข

1. ป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลเมื่อต้องสัมผัสดินและน้ำ หรือรีบทำความสะอาดร่างกายหลังการทำงาน ในบุคคลที่มีอาการของโรคเบาหวาน และแผล บาดเจ็บรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจต้องสวมถุงมือ รองเท้ายาง เพื่อป้องกัน

2.หากมีแผลถลอกหรือไหม้ ซึ่งสัมผัสกับดินหรือน้ำในพื้นที่ที่เกิดโรค ควรทำความสะอาดทันที

3.เมื่อมีบาดแผลและเกิดมีไข้ หรือเกิดการอักเสบเรื้อรัง ควรรีบไปพบแพทย์นอกจากนี้แล้ว การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้


บางส่วนจาก : http://www.thailabonline.com/melioidosis.htm

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com