แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
เขื่อนป่าสักวิกฤตน้ำแห้งขอด
เขื่อนป่าสักวิกฤตน้ำแห้งขอด
อาชีวอนามัย : อัพเดทเมื่อศุกร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

รองผู้ว่าฯลพบุรี เดินทางไปตรวจดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เมื่อเดินทางไปถึงและพบว่า พื้นที่ภายในเขื่อนซึ่งเคยมีน้ำท่วมขัง ปัจจุบันน้ำเหลือน้อยมาก พื้นที่บางแห่งมีพื้นดินโผล่ขึ้นมา และพื้นดินบริเวณติดกับสันเขื่อนฯซึ่งเคยถูกน้ำท่วมมีต้นหญ้าขึ้นเต็มบริเวณ

            เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มกักเก็บน้ำกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อถึงเวลาหน้าแล้ง น้ำในเขื่อนก็จะไม่แห้งเหมือนในปีนี้ ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตเลยทีเดียว เพราะถึงแม้ว่าจะเร่งดำเนินการทำฝนเทียม ฝนที่ตกลงมาก็ไม่ตกเหนือเขื่อน แต่กลับไปตกท้ายเขื่อนแทน


            ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กล่าวว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กักเก็บน้ำได้ระดับสูงสุด 960 ล้านลบ.ม. แต่ขณะนี้เหลือน้ำ 75.30 ล้าน ลบ.ม. หรือ 7.81 % ของปริมาณเก็บกักทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกท้ายเขื่อนได้กว่า 1 สัปดาห์แล้ว ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชผักหรือทำไร่ได้อย่างไร เพราะไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนเลย  ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวต่อว่า สำหรับประตูระบายน้ำออกท้ายเขื่อนมี 3 ประตู ทุกประตูปิดหมดเนื่องจากไม่มีน้ำที่จะระบาย โดยสภาพพื้นที่ภายในเขื่อนปัจจุบัน มองดูแล้วเหมือนกับแม่น้ำป่าสักในอดีตเป็นอย่างมาก คือเป็นแม่น้ำและสองฝั่งเป็นพื้นดิน สภาพไม่เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำแต่อย่างใด


เรียบเรียงข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

เนื่องมาจากมีการใช้น้ำกันอย่างมากในภาคเกษตรกรรม และในปีนี้ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล   จึงมีผลให้ระดับน้ำในเขื่อนลดลงมากกว่าทุกปี

ผลกระทบ

·         การขาดแคลนน้ำมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชผลได้

·         อาหารที่มาจากภาคเกษตรกรรมมีราคาสูง

·         ผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อประชาชนและอุตสาหกรรมคือการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต 


การป้องกันแก้ไข

เราต้องช่วยกันประหยัดการใช้น้ำดังนี้

·         ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์

·         ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้ำ เพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลายๆ ลิตร

·         ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว และการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น

·         ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ำใส่กาละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้ำไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลืองกว่าการซักโดยวิธีการขังน้ำไว้ในกาละมัง

·         ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะประหยัดน้ำได้มากกว่า

·         ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถเพราะจะใช้น้ำมากถึง 400 ลิตร แต่ถ้าล้างด้วยน้ำและฟองน้ำในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ำ จะลดการใช้น้ำได้มากถึง 300 ลิตรต่อครั้ง

·         ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน หลังจากทีทุกคนเข้านอน (หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ำระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้ำไว้ ถ้าตอนเช้ามาตรเคลื่อนที่โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย) 

·        
ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่า การล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50

·         ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทำให้สูญเสียน้ำจากการชักโครก เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ

·         ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ชักโครกประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ ก๊อกประหยัดน้ำ หัวฉีดประหยัดน้ำ

·         ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไป ที่มา : 108วิธีประหยัดพลังงาน (วิธีประหยัดน้ำ

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com