แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
เรียกคืนยาไม่ได้มาตรฐาน
เรียกคืนยาไม่ได้มาตรฐาน
ทั่วไป : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เตือนประชาชนที่ใช้ยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนติดต่อกันนานเกิน 1 ปี อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน    บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ของสหรัฐฯ ผู้ผลิตยาแก้ปวดยี่ห้อไทลินอล ออกแถลงการณ์เมื่อ 26 พ.ค. ชี้แจงกรณีที่บริษัทเรียกคืนสินค้าจากร้านขายยาทั่วสหรัฐฯ ช่วงต้นเดือน พ.ค. และยินยอมให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติ (FDA) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการประมาณวันที่ 15 มิ.ย 

ขณะเดียวกัน สำนักงานอาหารและยาได้ประกาศ เตือนประชาชนที่ใช้ยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนติดต่อกันนานเกิน 1 ปี อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน โดยอ้างอิงผลวิจัยที่สุ่มตรวจสภาพร่างกายของชายและหญิงอายุมากกว่า 50 ปี ที่กินยาแก้อาการกรดไหลย้อนติดต่อกันตั้งแต่ 1-12 ปี มีผลทำให้กระดูกบริเวณสะโพก ข้อมือ และกระดูกสันหลังเปราะและเสื่อมง่ายกว่าปกติ.


                                                จาก.......ไทยรัฐออนไลน์


 
บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

เนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิตตรวจพบว่ายาบางชุดที่ผลิตออกวางจำหน่ายไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย 

            ปัญหาของยาไม่ได้คุณภาพนั้น เกิดจากสาเหตุได้ต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตของโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)  การเสื่อมสภาพยาในขั้นตอนการขนส่งและการเก็บรักษาก่อนออกจำหน่าย ปัญหาเฉพาะของตัวยาบางชนิด    ทำให้ต้องมีการเรียกเก็บยาคืน 

ผลกระทบ

ผลกระทบจากการใช้ยาที่ไม่ได้คุณภาพ นอกจากการสูญเสียเงินทองอันไม่จำเป็นแล้ว ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ดังนี้ 
  • ความเสี่ยงในอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต  เนื่องจากทราบในภายหลังจากที่ยาผลิตออกจำหน่ายแล้วว่าอาจเกิดผลข้างเคียงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  

  •  ความเสี่ยงต่อคุณภาพของยาที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งขนาดของยา  การกระจายตัวและดูดซึมยา ทำให้ไม่ได้รับยาตามขนาดที่ต้องการ ส่งผลให้โรครักษาไม่หาย ซ้ำร้ายโรคอาจรุนแรงมากขึ้น

  • ความเสี่ยงต่อยาที่มีสิ่งเจือปนที่ไม่ได้มาตรฐาน  

การป้องกันแก้ไข

ปัญหาของยาไม่ได้คุณภาพในท้องตลาดนั้น มีด้วยกันหลายสาเหตุ หลายปัจจัย เราจึงไม่อาจกล่าวโทษให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตแต่ฝ่ายเดียว  แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตในฐานะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบในการเรียกเก็บยานั้นคืนจากท้องตลาด  อันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  อันเป็นภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท  ตรงกันข้ามหากผู้ผลิตรายใดทราบว่าผลิตภัณฑ์ของตนไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน และไม่ดำเนินการเรียกเก็บยาคืน บริษัทก็สมควรได้รับความไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจ          การเรียกเก็บยาคืนจะมีประสิทธิภาพดีได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งภาครัฐ  ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยา  นอกจากนี้ ประชาชนก็ควรมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าว  ติดตาม และตรวจสอบกลไกในการเก็บยาคืนเพื่อให้ระบบการเรียกเก็บยาคืนของประเทศมีประสิทธิภาพดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการจัดการของรัฐจะต้องได้ความสมดุลกันทุกฝ่ายคือผู้ประกอบการภาครัฐ และภาคประชาชน


ที่มา: การเรียกเก็บยาคืนกับหลักประกันคุณภาพยา, โดย ภก. ผศ. สถิตพงศ์  ธนวิริยะกุล  โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม  คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com