แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
เตือน “มือเท้าปาก” ส่อระบาดหนักปีนี้
เตือน “มือเท้าปาก” ส่อระบาดหนักปีนี้
อาชีวอนามัย : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงการเปิดภาคเรียนและสภาพอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝน โรคมือเท้าปาก (Hand foot mouth disease) จะพบมากในช่วงนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กอนุบาล เด็กเล็ก เนื่องจากยังไม่มีภูมิต้านทานโรค ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรครอบ 4 เดือนแรกในปี 2553 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.ทั่วประเทศพบผู้ป่วยแล้ว 6,083 คน เกือบร้อยละ 90 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยในภาคกลางและภาคใต้ พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 1 ปี และ 3 ปี ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในเด็กอายุ 2 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ที่มีผู้ป่วยทั้งปีรวม 6,823 คน เสียชีวิต 3 คน ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากในปีนี้มีสัญญาณอาจระบาดได้ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในการช่วยกันป้องกันโรค ดูแลลูกหลานไม่ให้ป่วย โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็กที่ดูแลเด็กจำนวนมาก สวนสนุกตามห้างสรรพสินค้า ต้องขอความร่วมมือให้ระมัดระวังความสะอาดทั้งสถานที่ เครื่องใช้ และของเล่นเด็กเป็นพิเศษ 


อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) เป็นไวรัสเจริญในลำไส้ พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมทั้งเด็กทารกแรกเกิดอายุไม่ถึง 1 เดือน เชื้อนี้ติดต่อได้ 3 ทาง ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับเชื้อเข้าสู่ปากโดยตรง ติดจากการสัมผัสของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย และจากการไอจามรดกัน โดยเชื้อจะแพร่ง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย ทั้งนี้หลังติดเชื้อ 3-6 วัน จะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก กลืนน้ำลายไม่ได้ มีตุ่มแดงขึ้นที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ทำให้เด็กไม่ยอมกินอาหาร และพบตุ่ม หรือผื่นนูนสีแดงมักไม่คันขึ้นที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้น หัวเข่า ด้วย ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสและแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ โดยทั่วไปโรคมักไม่รุนแรง และไม่มีอาการแทรกซ้อน แต่ควรพาเด็กเล็กที่ป่วยไปพบแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติได้ภายใน 7-10 วัน แต่มีเชื้อเอนเทอโรไวรัสบางชนิด เช่น ชนิด 71 อาจทำให้มีอาการรุนแรงได้ จึงควรดูแลเด็กใกล้ชิด หากพบมีไข้สูง ซึม หรือร้องโยเยมาก ไม่กินอาหารหรือไม่ดื่มนมเลย ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือน้ำท่วมปอด ซึ่งจะทำให้เด็กเสียชีวิตได้


                                                จาก....โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด  พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งอากาศมักเย็นและชื้น   

ผลกระทบ
    1.   มีไข้ 2-4 วัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (อาการคล้ายไข้หวัด)

    2.  
มีผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาเกิดผื่นแดงที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย

    3.  
ผื่นที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นตุ่มพองใส และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ

           บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก หรือ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และทำให้เสียชีวิตได้
การป้องกันแก้ไข

โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือยารักษาเฉพาะ แพทย์จะรักษาตามอาการ  และระวังอาการแทรกซ้อน สถานที่มักพบการระบาดของโรคนี้ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล 



มาตรการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ประกอบด้วย

สถานที่และสิ่งแวดล้อม

    1.  
ห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดให้มีอากาศไหลเวียนหลังจากเลิกเรียนในแต่ละวัน 


    2.   พื้นห้องต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฟอกขาว (คลอรอกซ์ หรือไฮเตอร์) อัตราส่วน น้ำยา 20 cc. ต่อน้ำ 1 ลิตร และเช็ดตามด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง


    3.   เครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนต้องทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง


    4.   ของเล่น ของใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เด็กต้องใช้ร่วมกันต้องทำความสะอาดทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วล้างตามด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง

    5.  
โรงอาหารต้องมีที่ระบายอากาศ มีที่เก็บภาชนะอุปกรณ์มิดชิด พื้น เพดาน ต้องทำความสะอาดทุกวัน ไม่ให้มีคราบน้ำมัน หรือหยากไย่บนเพดาน

    6.  
สระว่ายน้ำ (ถ้ามี) ต้องดูแลความสะอาด เปลี่ยนถ่ายน้ำ และใส่คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในอัตราส่วนที่ได้มาตรฐาน

    7.  
แยกของใช้ที่สัมผัสเข้าทางปากโดยตรง ได้แก่ แก้วน้ำ หลอดดูด ขวดนมช้อน ชาม

    8.  
ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในข้อ 2 โดยเน้นที่ราวบันได ลูกบิดประตูและที่อื่นๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน


 


บุคลากร (ครู พี่เลี้ยง ผู้ปรุง / ประกอบอาหาร)



 1. ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี (ตรวจอุจจาระ, เอกซ์เรย์ปอด) ป้องกันการแพร่เชื้อโรค

 2.  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปรุง / ประกอบอาหาร ต้องตัดเล็บให้สั้น ไม่สวมแหวน สร้อยข้อมือ ขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากสิ่งดังกล่าวเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

 3. ล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งเมื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 

  -   ก่อนรับประทานอาหารหลังจากออกจากห้องส้วม

  -  
  หลังสัมผัสอุจจาระ น้ำมูก น้ำลายเด็ก

  การเฝ้าระวังโรคในโรงเรียน

  ครู พี่เลี้ยง ต้องตรวจเด็กทุกคนในแต่ละวัน หากพบว่า มีจุด หรือผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือที่ก้น ให้แจ้งผู้ปกครองนำเด็กไปพบแพทย์ ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น โรคเมือ เท้า ปาก ต้องให้เด็กหยุดเรียน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าแผลจะหาย


  ที่มา: กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร



 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com