แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
พบอาการก่อนมีประจำเดือนมีผลต่อภาวะหญิง
พบอาการก่อนมีประจำเดือนมีผลต่อภาวะหญิง
ทั่วไป : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เผยผลวิจัย  "กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน"  บั่นทอนชีวิตการทำงานและส่งผลอารมณ์แปรปรวน  แนะเปลี่ยน  "ไลฟ์สไตล์"  หันมาทำสมาธิ  ลดอาหารหวานมัน ออกกำลังกาย เลี่ยงความเครียด  แต่ถ้ารุนแรงควรปรึกษาแพทย์กินยาคุมกำเนิดสูตรใหม่  24/4            ผลวิจัยหัวข้อ   "กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนในผู้หญิงไทย" โดยใช้หลักเกณฑ์ ของ ACOG (American  College  of  Obstetricians  and  Gynecologists) ซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดระดับมาตรฐานสากลทางการแพทย์สำหรับใช้วินิจฉัยอาการกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน  (Premenstrual  Syndrome  หรือ  PMS)  คือ 

            1)  กลุ่มตัวอย่างจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่มีอาการทางอารมณ์และร่างกายอย่างน้อยอย่างละ  1  อาการ 

            2)  กลุ่มอาการด้านร่างกาย  อาทิ  คัดตึงเต้านม  ท้องอืด  น้ำหนักขึ้น  ปวดศรีษะ  มือเท้าบวม  นอนไม่หลับ  อยากอาหารมากขึ้น  และมีอาการทางอารมณ์  อาทิ  หงุดหงิด  กระวนกระวาย  ซึมเศร้า  อารมณ์แปรปรวนสับสน  เครียด  ขาดสมาธิ  ปลีกตัวออกจากสังคม 

            3)  จะต้องมีอาการก่อนประจำเดือนมา   5   วัน  และหายไปหลังเริ่มมีประจำเดือน  4  วัน  ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย   3 
เดือน

            ทั้งนี้ผลการสำรวจในผู้หญิงไทยอายุระหว่าง   18-45  ปี  เขตกรุงเทพฯ  รวม 100 คนระหว่างเดือน  ม.ค.-มิ.ย.2552  พบว่า  58%  ที่มีอาการก่อนมีประจำเดือน  โดยได้รับผลกระทบด้านอารมณ์มากที่สุดคือ  อารมณ์แปรปรวน รองลงมาคือ ขาดสมาธิ 
ตามมาด้วยอาการบวมน้ำ

            ดังนั้น วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีอาการกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนว่า  ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์   ฝึกทำสมาธิควบคุมจิตใจและอารมณ์  ออกกำลังกาย  ลดอาหารมัน  อาหารหวาน  หันมารับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น  รับประทานวิตามิน  จะช่วยบรรเทาอาการ  นอกจากนี้เป็นการใช้ยาควบคุมอารมณ์และการใช้ยาคุมกำเนิด  ซึ่งล่าสุดมีการคิดค้นยาคุมกำเนิดสูตร   24/4   ที่มีสารโปรเจสโตเจนสังเคราะห์ตัวใหม่ที่ทำจากธรรมชาติ   รักษากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนชนิดรุนแรงได้  ร้อยละ   50  ลดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง   แต่สำหรับผลข้างเคียงในผู้เคยใช้ยานี้พบว่าร้อยละ   3.8  จะมีเลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างการมีรอบเดือน  และร้อยละ  2  จะมีอาการปวดศรีษะบ้าง  ซึ่งการใช้ยาคุมกำเนิดนี้มีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่า  35  ปี  และสูบบุหรี่  เป็นโรคตับเรื้อรัง  หลอดเลือดดำอุดตัน  ควรปรึกษาแพทย์ก่อน 

ออนไลน์

บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

เหตุของการเกิด Premenstrual Syndrome เชื่อว่าน่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยดังนี้
 1. Reproductive Hormones and Neurotransmitters เมื่อให้ยาที่ลดการสร้าง estrogen สามารถทำให้อาการดีขึ้นจึงเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศกับสารที่หลั่งในสมอง ได้แก่ serotonin และ gamma-aminobutyric acid (GABA). ระดับ serotonin ที่ต่ำจะสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าและ carbohydrate cravingsและการขาดสาร GABA จะทำให้เกิดความวิตกกังวล

 2.  เสียสมดุลของ Calcium และ Magnesium โดยพบว่าคนที่ขาด magnesium และมีระดับ calcium สูงจะเกิดอาการได้ง่าย

 3. เกิดจากความเครียดทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดออกมาได้แก่ cortisol ทำให้กระตุ้นเกิดอาการขึ้นมา 

ผลกระทบ

ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบั่นทอนชีวิตการทำงาน 

            อาการทางกาย มักเกิดก่อนมีประจำเดือน 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นท้อง คัดเต้านม บวมน้ำเล็นน้อย บางคนอาจจะเจ็บเต้านมขณะไข่ตกเมื่อมีประจำเดือนอาการเจ็บเต้านมก็หายไป จุกเสียดแน่นท้อง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ร้อนตามตัว นอนไม่หลับ ไวต่อเสียงและกลิ่น

            อาการทางอารมณ์ อารมณ์ของผู้ป่วยจะผันผวนมากโกรธง่าย เครียด จะสูญเสียสมาธิ บางคนความจำไม่ดี มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะมีอาการซึมเศร้าอย่างมาก โกรธง่าย บางคนอาจจะร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล และปวดศีรษะจากความเครียดก่อนมีประจำเดือน รู้สึกซึมเศร้าหมดหวัง อาจจะมีความคิอไม่สนใจชีวิตประจำวันและไม่สนใจคนอื่น อ่อนเพลียขาดพลังงานในการทำงาน ไม่มีสมาธิในการทำงาน 

การป้องกันแก้ไข

การป้องกันสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการ รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงอาหารที่มี carbohydrate สูง รักษาน้ำหนักไม่ให้อ้วน  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  หลีกเลี่ยงกาแฟ บุหรี่ และสุรา  ใช้ยาแก้ปวดเมื่อจำเป็น รับประทาน calcium ทุกวัน (1,500 mg/day),เท่ากับดื่มนมวันละ 3-4 แก้ว  หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ทำให้เครียด 


การรักษาโดยไม่ใช้ยา สำหรับผู้ที่มีอาการ 
 • หลีกเลี่ยงของหวาน กาแฟ บุหรี่ สุรา รับประทานผักสด ผลไม้ ธัญพืช หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม นมสด

 •  หลีกเลี่ยงเนื้อแดง  แนะนำให้รับประทานอาหารมื้อละน้อยๆ อย่ารับประทานครั้งละมากๆ รับประทานอาหารให้เป็นเวลาเพื่อป้องกันท้องอืด

 • การออกกำลังกายควรวันละ 30 นาทีโดยการเดินเร็วๆไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างหนักเพราะจะทำให้ประจำเดือนผิดปกติ

 •  ให้รับประทาน calcium วันละ 1200 มิลิกรัมต่อวันซึ่งจะเห็นผลหลังจากรับยาไปแล้ว 3 เดือน

 • วิตามินมีบางรายงานว่าอาการ Premenstrual syndrome เกิดจากการขาดวิตามินหลายชนิดได้แก่ vitamins A, E, B-6, และ B1ดังนั้นจึงมีผู้แนะนำให้รับวิตามิน B1 และ B6  

 •   นอนพักให้เพียงพอ

 • ลดความเครียด

  สำหรับผู้ที่มีอาการมากหรือรุนแรงอาจต้องรักษาโดยใช้ยา ซึ่งควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยให้ยาที่เหมาะสม


  ที่มา:  บทความ กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน thttp://www.siamhealth.net 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com