แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
เตือนอันตราย ไวรัสRSV ตายแล้วแสนคน
เตือนอันตราย ไวรัสRSV ตายแล้วแสนคน
อาชีวอนามัย : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

กระทรวงสาธารณสุข เตือนอันตราย ไวรัส อาร์เอสวีคร่าชีวิตเด็กทั่วโลกปีละ 2 แสนราย ร้อยละ 99 อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ในไทยพบเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ กว่า 1 หมื่นคน ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้ว.....
รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า ในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ที่ดูแลเด็กต่ำกว่า 5 ปีทั่วประเทศให้มีคุณภาพ ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดเชื้อทุกชนิด โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม เนื่องจากจะติดต่อกันง่าย เพราะเด็กวัยนี้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เมื่อมีเด็กป่วย 1 คน ก็อาจจะลุกลามไปได้ทั้งศูนย์ โดยมาตรการสำคัญในการป้องกันคือการล้างมือให้เด็กเล็กบ่อยๆ และพี่เลี้ยงเด็กก็ต้องล้างมือบ่อยๆเช่นกัน เมื่อมีเด็กป่วย หากเป็นไปได้ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน แต่หากไม่สามารถรับกลับบ้านได้ ให้แยกเด็กและแยกเครื่องใช้ของเด็กป่วย ออกจากเด็กปกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคด้านนพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไวรัสอาร์เอสวี ทำให้เกิดโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบและโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถติดเชื้อได้โดยตรงและเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนรุนแรงในกลุ่มทารกที่คลอด ก่อนกำหนด หรือมีความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนก.ค. - ก.ย. อาการของโรคจะเริ่มจากเด็กเป็นไข้หวัดธรรมดาก่อน อาจมีไข้ต่ำๆ ไอ มีน้ำมูก แต่ต่อมาไข้จะสูงขึ้น หายใจลำบาก เด็กจะซึมลง ไม่กินน้ำ ไม่กินนม มีไข้สูง ไอ หายใจหอบเร็วและมีเสียงหวีดหรือฮื๊ด ซึ่งเป็นสัญญาณของอาการปอดบวมต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน มิฉะนั้นอาจเสียชีวิตได้.


                                               เรียบเรียงจาก.......ไทยรัฐออนไลน์


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

สาเหตุเกิดจาก เชื้อไวรัส Respiratory Syncytial virus (RSV)

             
ไวรัส  เป็นจุลชีพชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถผ่านแผ่นกรองได้ง่ายดายกว่าแบคทีเรียซึ่งไม่สามารถผ่านได้ ปัจจุบันพบว่าไวรัสมีมากมายหลายร้อยชนิด ไวรัสที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในคน ไวรัสของสัตว์ ไวรัสของพืช ไวรัสของแบคทีเรีย และไวรัสของเชื้อรา

              
เชื้อ RSV พบได้ในทุกภูมิภาค เป็นเชื้อสาเหตุที่สำคัญที่สุดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กทั่วไป มีการระบาดเป็นฤดูกาล ในแถบประเทศทางตะวันตกพบอุบัติการณ์ของโรคสูงในฤดูหนาว ในประเทศไทยพบเชื้อนี้ได้มากในปลายฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม การติดเชื้อ RSV เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคของระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบน และส่วนล่าง

ผลกระทบ

ทำให้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

            เชื้อไวรัส
RSV มีบทบาทสำคัญในการก่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ทำให้เกิดโรคต่อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบน และส่วนล่าง ในทารก และเด็กเล็กจะติดเชื้อได้ง่าย และมีอาการรุนแรง อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ทางเดินหายใจส่วนบนอักเสบ และมีไข้ แสดงอาการ ไข้ น้ำมูกไหล คออักเสบ พบอาการโรคได้ในทุกวัย แต่ในผู้ใหญ่มักทำให้เกิดเพียงอาการหวัดโดยไม่มีไข้ บางรายพบทางเดินหายใจส่วนล่างอักเสบ ในรายที่เกิดภาวะหลอดลมฝอยอักเสบ มักเป็นในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี มีอาการรุนแรง ไข้สูง หายใจหอบ และเหนื่อย ในผู้ป่วยหลอดลมฝอยอักเสบพบว่าเชื้อ RSV เป็นสาเหตุร้อยละ 40 ส่วนในรายที่เกิดภาวะปอดบวม หรือปอดบวมร่วมกับหลอดลมอักเสบ จัดว่าเป็นอาการที่มีความรุนแรงมาก มักเป็นในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

การป้องกันแก้ไข

1. การป้องกันเชื้อแพร่กระจายที่ดีที่สุด คือ ถ้าลูกป่วยเป็นหวัด คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกหยุดเรียน จะได้ไม่แพร่เชื้อไวรัสสู่เพื่อนๆ  คุณครูหรือผู้ดูแลเด็กนั้น ควรเน้นเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลของตนเอง และเด็กนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

2.
เด็กๆ ควรใช้แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน และผ้าเช็ดหน้าของตนเอง และหมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่เอามือเข้าปาก ถ้าคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูที่ดูแลเด็กๆ ได้ฝึกให้ทำจนเป็นนิสัย จะเป็นการดีสำหรับเด็กสามารถป้องกันตัวเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จากโรคติดเชื้อได้

3. 
ในระยะเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว เด็กๆ มักป่วยเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสได้ง่าย คุณพ่อคุณแม่จึงควรระมัดระวังอย่าให้ลูกหลานโดนฝนมาก และควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นเพื่อช่วยสร้างภูมิต้านทานไม่ให้ลูกติดเชื้อไวรัสทางหนึ่ง

4.
หลีกเลี่ยงการพาเด็กๆ ไปยังสถานที่ที่มีคนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดี หรือไปคลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด ซึ่งวิธีเหล่านี้จะเป็นการป้องกันลูกหลานให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสได้ 

อ้างอิง : http://www.bangkokhealth.com บทความ ไวรัสระบบทางเดินหายใจ

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com