แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
รถบรรทุกสารเคมีกรดไนตริกพลิกคว่ำที่สุราษฎร์ฯ
รถบรรทุกสารเคมีกรดไนตริกพลิกคว่ำที่สุราษฎร์ฯ
ความปลอดภัย : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

เกิดเหตุ รถบรรทุกสารเคมีกรดไนตริค ของบริษัทสยามเต็มเคมีคัล จำกัด จำนวน 12 ตันหมายเลขทะเบียน 75-2010 กรุงเทพมหานคร ได้เสียหลักพลิกคว่ำที่ ถนนเอเชีย 41 กม.135 อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี หางจากทางแยกบ้านนาเดิม 500 เมตร เป็นเหตุให้น๊อตวาล์วขาด ทำให้เกิดสารเคมีรั่วไหลออกมาจำนวนมาก หลังเกิดเหตุ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอบ้านนาเดิม นำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่หลายร้อยหลังพร้อมกันประชาชนออกจากที่เกิดเหตุพร้อมปิดการจราจร หนึ่งช่องทางที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจหากผู้ได้รับสารเคมีเข้าไปถึงขั้นปอดทะลุ และที่สำคัญหากสารเคมีรั่วไหลไปกระทบกับแหล่งน้ำจะเกิดปฏิกริยาระเบิดขึ้นและไฟลุกไหม้
                                               เรียบเรียงข่าวจาก.........ผู้จัดการออนไลน์


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ตามรายงานข่าวสาเหตุน่าจะเกิดจากวาล์วได้รับแรงเสียหายจากแรงกระแทก.ในระหว่างเกิดอุบัติเหตุ และมีความเป็นไปได้ว่าลักษณะวาล์วเป็นวาล์วแบบชั้นเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดการรั่วไหลได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการขนส่ง             

          ตามคำแนะนำของ
UN (United Nations Recommendations on Transport of Dangerous Goods) นั้น รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสารเคมีอันตรายจะมีช่องถ่ายสารเคมีอยู่ด้านล่าง(bottom loading) ซึ่งจะช่วยลดการรั่วไหลของสารเคมีและการระเหยของสารเคมีได้ และวาล์วจะเป็นวาล์วป้องกันแบบ 2 ชั้น(double-locked valves) คือ วาล์วภายใน และส่วนที่ปิดปลายท่อถ่ายเทสาร ซึ่งทำงานเป็นอิสระต่อกันเพื่อป้องกันการรั่วไหลในระหว่างการขนส่ง สำหรับสารอันตรายบางประเภทอาจต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยถึง 3 ชั้นคือ วาล์วภายใน วาล์วภายนอก และส่วนที่ปิดปลายท่อถ่ายเทสาร

ผลกระทบ

ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบบริเวณที่เกิดเหตุ 

            ด้านความเป็นพิษ      กรดไนตริกเป็นสารกัดกร่อนอย่างแรง เมื่อสูดดมไอระเหย: แผลไหม้ของเยื่อเมือก , ไอ , หายใจลำบาก การสูดดมอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำ (edema) ในทางเดินหายใจ เมื่อสัมผัสผิวหนัง: แผลไหม้เมื่อเข้าตา: แผลไหม้เมื่อกลืนกิน: การทำลายเนื้อเยื่อ ( ปาก , หลอดอาหาร , ทางเดินอาหาร ) , เจ็บปวดอย่างรุนแรง (มีฤทธิ์กัดกร่อน อาจก่อให้เกิดการกัดทะลุ) , อาเจียนเป็นเลือด , ถึงแก่ความตาย   

            ด้านระบบนิเวศน์วิทยา     เป็นพิษต่อ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ เป็นพิษต่อปลาและแพลงก์ตอน ส่งผลที่เป็นอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช เมื่อผสมกับน้ำ ก่อให้เกิดสารผสมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แม้ในสภาพที่เจือจาง ไม่ทำให้เกิดการขาดออกซิเจนทางชีวภาพ เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำดื่ม ดังนั้นห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

การป้องกันแก้ไข

        ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการขนส่ง ควรได้มาตรฐานตามที่ได้กล่าวข้างต้น และนอกจากนี้ควรมีการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถและอุปกรณ์ ให้อยู้ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

·         อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ขนส่งให้กับผู้ขับขี่เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และควรมีการทบทวนเป็นระยะๆ

·         การสื่อสารหรือการเตือนภัย  เช่น การติดป้ายเตือนภัย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความระมัดระวัง โดยป้ายที่แสดงนั้นจะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ระบุชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีตามหลักเกณฑ์สากล เช่น มาตรฐาน UN หรือรหัส HAZCHEM เป็นต้น

·         การกำหนดมาตรการในการจัดการกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม ชัดเจนและเป็นระบบ จะช่วยลดความรุนแรงและผลกระทบต่อเนื่องจากการรั่วไหลของสารเคมีก่อนที่จะส่งผลร้ายแรงได้

·         มีการเตรียมการและการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ความพร้อมของหน่วยปฎิบัติการทั้งในด้านอุปกรณ์และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น


อ้างอิง : http://161.200.134.28/MSDSSG/Merck/msdst/1004/100442.htm

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com