แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
การประปาขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงเล่นน้ำในคลองประปา
การประปาขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงเล่นน้ำในคลองประปา
ความปลอดภัย : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
ในช่วงสงกรานต์ การประปานครหลวงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองประปาโปรดอย่าลงไปเล่นน้ำในคลองประปาเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเนื่องจากน้ำในคลองไหลเชี่ยวมาก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดมลพิษกับน้ำที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง กปน.ได้จัดทำรั้วลวดหนามกั้นแนวริมคลองประปาทั้ง 2 ฝั่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่เคยมีประชาชนลงไปเล่นน้ำสงกรานต์ในปีก่อนๆ แล้วนอกจากนี้ลงเล่นน้ำในคลองประปาถือว่าผิดพ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ต้องโทษจับปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                                                   

                                                จาก.......บ้านเมืองออนไลน์
บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

คลองประปาเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำประปาโดยความหมายที่ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงบัญญัติขึ้นจากคำภาษาอังกฤษ Water Supply หมายถึงน้ำสะอาด น้ำประปาจึงต้องผ่านกระบวนการหลากหลาย เพื่อให้เป็นน้ำสะอาด


        น้ำประปาในประเทศไทยผลิตขึ้นจากน้ำดิบในแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำ ลำคลอง คู บึง สระ ที่ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษไม่ให้ปนเปื้อนสารมลพิษทุกชนิดจากอากาศบนดิน ใต้ดิน


        น้ำดิบการประปานครหลวงมี 2 แหล่งหลัก คือ แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานีผ่านคลองประปา 1 ขุดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสร็จในรัชกาลที่ 6 และแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมผ่านคลองประปา 2 ขุดขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2545 จะเปลี่ยนจากแม่น้ำท่าจีนไปใช้เขื่อนแม่กลอง(เขื่อนวชิราลงกรณเดิม) จังหวัดกาญจนบุรีแทน


        แหล่งน้ำดิบทั้ง2 แหล่ง ได้รับการคุ้มครองมิให้ปนเปื้อนมลพิษ โดย มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน(กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน)กำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปานครหลวง ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำบริเวณที่การประปานครหลวงจะชักน้ำดิบเข้าคลองประปาทั้ง2 ห้าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำทิ้งประกอบด้วยสารพิษทุกชนิด ห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำทิ้งเกินวันละ50 ลูกบาศก์เมตร ให้ควบคุมน้ำทิ้งชุมชนตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารและให้พื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเป็นเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารให้ดูแลกิจกรรมการเกษตรที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย มลพิษสูง เช่น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฟาร์มสุกรให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลคลองในพื้นที่ปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ำจากคลองอื่นซึ่งอาจมีความสกปรกปนเปื้อนสูงจนมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่จะนำไปผลิตน้ำประปา


       คลองประปาทั้ง 2 สาย ก็มีพระราชบัญญัติรักษาคลองประปาห้ามกิจกรรมทุกชนิดที่อาจทำอันตรายแก่คลองประปาและคุณภาพน้ำในคลองประปา

ผลกระทบ

ได้รับอันตรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการลงไปเล่นน้ำ  ทำให้แหล่งน้ำได้รับการปนเปื้อนและผิดต่อพรบ.รักษาคลอง

การป้องกันแก้ไข

if !supportLists]-->1       -    <!--[endif]-->ในส่วนของการประปานครหลวง ฝ่ายวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพได้มีการ ตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่งน้ำและคลองประปา ด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์คุณภาพทั้งวิเคราะห์เองและส่งหน่วยราชการวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอตลอดปี อยู่แล้ว


<!--[if !supportLists]-->2       -   <!--[endif]-->ในส่วนของประชาชนควรมีการใช้น้ำอย่างประหยัดและช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลองต่าง ๆ ไม่ทิ้งสิ่งปฎิกูล หรือ


สิ่งสกปรกใดๆ ลงในแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ


3.     - การรดน้ำสงกรานต์ด้วยการรดน้ำที่มือ หรือรดน้ำกันอย่างประหยัด


 อ้างอิง:  http://www.mwa.co.th/ewt/mwa_internew/a_rawwater.html


                    http://kodmhai.com/m4/m4-15/h21/M1-23.html

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com