แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ระบุแม่น้ำปายรับผลกระทบเหมืองแร่
ระบุแม่น้ำปายรับผลกระทบเหมืองแร่
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ลำน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายหลังเกิดกรณีจับกุมแร่ฟลูออไรด์ ในพื้นที่อำเภอปาย ซึ่งมีการเผยแพร่ข่าวสารว่ามีสารฟลูออไรด์ ตกค้างใน ลำน้ำปาย ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สำนักงานฯได้เก็บตัวอย่างน้ำ ในลำน้ำปาย เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 4 จุด คือ บริเวณที่ 1 เหนือเหมือง หจก.มหาลานนา บริเวณที่ 2 ท้ายเหมือง หจก.มหาลานนา บริเวณที่ 3 ท้ายที่เก็บที่ปรากฏในข่าว และบริเวณที่ 4 บริเวณสะพานข้าม ลำน้ำปาย ต.ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่อง สอน ผลปรากฏว่า มีค่าฟลูออไรด์ต่ำกว่าค่ามาตรฐานของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ค่ามาตรฐานไม่มากกว่า 0.7 mg/l) ดังนี้ บริเวณที่ 1 มีค่าฟลูออไรด์ 0.10 mg/l บริเวณที่ 2 มีค่าฟลูออไรด์ 0.01 mg/l บริเวณที่ 3 มีค่าฟลูออไรด์ 0.13 mg/l บริเวณที่ 4 มีค่าฟลูออไรด์ 0.10 mg/l และที่ผ่านมา หจก.มหาลานนา ซึ่งได้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ฟลูออไรด์ พื้นที่ตำบลเมืองแปง อ.ปาย ได้จัดส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรด์ โดยผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในลำน้ำปาย ประจำเดือนมกราคม 2553 วัดค่า ฟลูออ ไรด์ ได้ 0.56 mg/l ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้ตามปกติ


 


จาก.......เดลินิวส์ออนไลน์บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

แหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคอาจได้รับการปนเปื้อนสารฟลูออไรค์จากการทำเหมือง


 

ผลกระทบ

ฟลูออไรด์ เป็นสารที่เรารู้จักหรือคุ้นหูกันเป็นอย่างดี เพราะมีการผสมฟลูออไรด์ลงในผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก นม  หรือแม้แต่ในน้ำประปาบางประเทศก็มีการเติมฟลูออไรด์ลงไปด้วย แต่ะการได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไป (มาตรฐานไม่ควรมากกว่า0.7 mg/l) อาจทำให้เกิดผลเสียดังนี้  1. ทำไอคิวหรือพัฒนาการของสมองลดลง  เนื่องจากฟลูออไรด์จะมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง  จากการศึกษาพบว่า ในเด็กที่ได้รับฟลูออไรด์ปริมาณสูงๆจะมีไอคิวลดลงจากการศึกษาพบว่าหนูที่ดื่มน้ำที่มีการเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำ 1 ในล้านส่วน พบว่ามีความผิดปกติที่สมองคล้ายกับที่เกิดในผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์  ทั้งนี้เนื่องจากฟลูออไรด์จะทำลายสารสื่อประสาท

  2. กระทรวงสาธารณสุขในรัฐนิวเจอร์ซีพบว่าเด็กชายที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปาทีโอกาสเกิดมะเร็งกระดูกสูงกว่าปกติถึง 2-7 เท่า ทำให้โครงสร้างของกระดูกเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนส่งผลทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง  จากการศึกษาพบว่าการเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำประปาส่งผลทำให้กระดูกสะโพกเปราะและแตกง่ายขึ้น

  3. ทำให้เกิดความผิดปกติในเด็กแรกเกิด และทำให้อัตราการตายของทารกเพิ่มขึ้น  จากงานวิจัยของประเทศอังกฤษพบว่าอัตราการตายในเด็กแรกเกิดที่กำเนิดจากมารดาที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปาสูงกว่าบริเวณที่ไม่ได้เติมฟลูออไรด์ในน้ำประปา 15% ทั้งๆที่ผู้ซึ่งอาศัยในบริเวณที่มีการเติมฟลูออไรด์นั้นมีฐานะและการศึกษาสูงกว่า    นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่เกิดในบริเวณที่มีการเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปานั้นมีโอกาสเป็นโรคดาวน์ ซินโดรม(ภาวะความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดทางด้านสมอง เนื่องจากความผิกปกติของโครโมโซม)มากกว่าบริเวณอื่นถึง30 %

  4. ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง  จากการศึกษาในประเทศอเมริกาซึ่งมีการเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำประปา และให้ฟลูออไรด์เสริมแก่เด็กในช่วงปี 1960-1970 พบว่าจำนวนของประชากรที่มีความผิดปกติเรื้อรังเนื่องจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั้นเพิ่มสูงมาก

  5. พบว่าผู้ที่ดื่มน้ำประปาซึ่งมีการเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำเป็นประจำ จะมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร  กระเพาะอาหารอักเสบ  ปวดข้อต่อต่างๆ ปวดศีรษะ  กล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาไม่มีแรง  ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง

  6. ฟลูออไรด์ปริมาณสูง สามารถทำให้กระดูกตกกระ  จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการได้รับฟลูออไรด์ต่อเนื่อง เป็นเวลานานในอาหารและน้ำดื่มของประเทศอเมริกา พบว่าทำให้เกิดภาวะกระดูกตกกระ ซึ่งจะมีอาการปวดตามกระดูกและข้อต่อ ข้อเสื่อม  รู้สึกปวดแสบปวดร้อน  รู้สึกเจ็บหรือเสียวแปล๊บตามแขนขา  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  เหนื่อยง่าย  เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ

  7. ทำให้ฟันตกกระ พบว่าปัจจุบันมีจำนวนเด็กที่มีลักษณะฟันตกกระเพิ่มจำนวนสูงขึ้น เนื่องจากมีการผสมฟลูออไรด์ลงในอาหารหลายอย่าง เช่น นม  ร่วมกับการกินฟลูออไรด์เพื่อหวังผลให้ฟันแข็งแรง

  8. จะยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผลิตจากต่อมไทรอยด์  ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบเมตาบอลิซึมภายในร่างกาย  


 ที่มา : http://www.goodhealth.co.th/new_page_105.htm

การป้องกันแก้ไข

1.         บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเคร่งครัดยิ่งขึ้น


2.         ควบคุมและติดตามอุตสาหกรรมเหมืองที่มีในปัจจุบันให้ปฎิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


3.         จำกัด/ควบคุมการให้สัมปทานเหมืองใหม่


4          ดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำให้เป็นระบบและทำเป็นแบบบูรณาการทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำ


5          ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการ เพื่อให้มีการพัฒนาทรัพยากรมน้ำเป็นอย่างยั่งยืน

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com