แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ไทย-พม่าตรวจคุณภาพอากาศ ร่วมมือปลุกสำนึกลดหมอกควัน
ไทย-พม่าตรวจคุณภาพอากาศ ร่วมมือปลุกสำนึกลดหมอกควัน
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า โดยมี นพ.อรรถสิทธ์ กาญจนสินิทธ์ เลขานุการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย โดยมีหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ เข้าตรวจวัดคุณภาพปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ณ จุดจัดกิจกรรม บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2 อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย และเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า
โดยทางการไทยได้จัดส่งรถหน่วยวัดคุณภาพอากาศให้กับคณะผู้แทนสหภาพพม่า และข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้จากการตรวจวัด เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมาตรการควบคุมการเผาทั้งในระดับอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและในระดับประเทศตลอดจนสร้างความร่วมมือปลุกจิตสำนึกประชาชนด้านการฟื้นฟูคุณภาพอากาศที่ดีให้กับชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนพ.อรรถสิทธ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในช่วงตั้งแต่เดือน ก.พ.เป็นต้นมาอยู่ในระดับเกินมาตรฐานหลายพื้นที่และเข้าสู่ระดับวิกฤติ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาภายในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน


 


เรียบเรียงข่าวจาก.....แนวหน้าออนไลน์บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

หมอกควัน เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้มลพิษต่าง ๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ผลวิจัยพบปริมาณผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี

ผลกระทบ

ปัญหาหมอกควันทำให้คนที่อยู่ในที่โล่งนาน ๆ มีอาการแสบตา ตาแดง น้ำตาไหล คอแห้ง ระคายคอ หายใจติดขัด เหนื่อยง่าย และแน่นหน้าอก

            ผลวิจัยการหาความสัมพันธ์ของฝุ่นละออง กับอัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชาชฯเชียงใหม่และลำพูน โดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร เป็นหัวหน้าโครงการ พบค่าเฉลี่ยรายวันของฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ในเชียงใหม่สูงกว่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกา 3-6 เท่า ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นทุกปี และอัตราผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากรแสนคนสูงกว่ากรุงเทพฯ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย โดยพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.6 ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด อัตราต่อแสนประชากรเพิ่มจาก 9 คน ในปี 2545 เพิ่มเป็น 58.12 คน ในปี 2548 ฝุ่นขนาดเล็กจะทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลสารภี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบปริมาณฝุ่นละอองสูงที่สุดในเชียงใหม่

การป้องกันแก้ไข

1.      การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรแก่จังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยมลพิษหมอกควัน และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน


2.      การกำกับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย ครอบคลุมการงดการเผาวัชพืชริมทาง การปิดเส้นทางลำลองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในช่วงหน้าแล้ง และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดกับการเผาในที่โล่ง งดการเผามูลฝอยชุมชน เข้มงวดกับบุคคลที่เข้าไปทำกิจกรรมในเขตพื้นที่ป่าและบริเวณใกล้เคียงเขตพื้นที่ป่า


3.      การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และดับไฟป่า ครอบคลุมการสนธิกำลังพล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด เครือข่ายอาสาสมัคร ทหาร เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดับไฟ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และศูนย์เฉพาะกิจ การขยายผลแนวพระราชดำริป่าเปียก


4       การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวการเกษตรปลอดการเผา


5       การบูรณาการแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอกภาพ


 


ที่มา:        -        วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

               -        ข่าวสารสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1/2553  วันที่  25 มกราคม 2553


 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com