แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
คพ.ระบุสารเคมีลอบทิ้งที่ศรีราชาเป็นสารไวไฟ อันตรายต่อประชาชน
คพ.ระบุสารเคมีลอบทิ้งที่ศรีราชาเป็นสารไวไฟ อันตรายต่อประชาชน
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

กรมควบคุมมลพิษลงตรวจพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา หลังมีคนนำสารเคมีมีพิษ สีดำ มาทิ้งในบ่อน้ำกลางไร่มัน ตรวจสอบพบว่ามีสารไวไฟ ซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่       

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีรถบรรทุก นำวัตถุมีพิษสีดำมาทิ้งในบ่อน้ำกลางไร่มันสำปะหลัง หมู่บ้านมนตรีปาร์ค หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นได้รับผลกระทบทางด้านกลิ่นเหม็น ทำให้เด็กอายุขวบเศษ ได้รับผลกระทบเป็นผื่นแดงขึ้นตามลำตัว และผู้ใหญ่บางคนเป็นโรคทางเดินหายใจ สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน     

       ในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง มีเพียงเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เจ้าของพื้นที่ลงไปสำรวจตรวจ แต่ก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะแก้ไขด้วยวิธีใด บอกเพียงว่าต้องรอผลการตรวจจากอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเสียก่อน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกวิธี ซึ่งประชาชนก็ขอให้เทศบาลช่วยแก้ไขในเรื่องของกลิ่นในเบื้องต้นให้ทุเลาลงให้ได้เสียก่อน

       

       ล่าสุด กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่และเก็บตัวอย่างดินและน้ำในบ่อดังกล่าว มาตรวจสอบ พบว่าเป็นสารไวไฟที่มีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เมื่อทราบผลการตรวจจึงทำให้ประชาชนไม่สบายใจ และได้ร้องขอให้เทศบาลช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยนำ ปูนขาวมาโรย เพื่อดับกลิ่นเหม็น จากนั้น จะรวมตัวกันไปร้องเรียนต่อนายอำเภอศรีราชา เพื่อให้ช่วยติดตามและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เรียบเรียงขาว จาก.....หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ตามรายงานข่าว สาเหตุน่าจะเกิดจากการขาดความรับผิดชอบ และไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการ การขนส่งของเสีย และผู้รับกำจัดของเสีย จึงทำให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น


 


ของเสียอันตราย หรือ ขยะอันตราย (Hazardous Waste) ตามคำนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.. ๒๕๔๘ หมายถึง เศษสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ รวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย เช่น การติดไฟ (Flammability), การระเบิด (Explosiveness) การทำปฏิกิริยา (Reactivity), ความเป็นพิษ (Toxicity), การกัดกร่อน (Corrosively) เป็นต้น 


 


               กากสารเคมีตามรายงานข่าว จัดเป็นของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ ดังนั้นการจัดการหรือการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับของเสียอันตรายก็ต้องเป็นไปตามประกาศนี้เช่นกัน

ผลกระทบ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ ดิน น้ำ  และสุขภาพอนามัยของประชาชน

การป้องกันแก้ไข

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอันตราย มี 3 กลุ่มใหญ่ คือผู้ก่อกำเนิด (Waste Generator) ผู้ขนส่ง (Waste Transporter) ผู้รับบำบัดกำจัด (Waste Processor) ซึ่งแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com