แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
ชาวระยองกว่า 500 ต้านโรงงานใช้พลังงานถ่านหิน
ชาวระยองกว่า 500 ต้านโรงงานใช้พลังงานถ่านหิน
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
ชาวบ้าน 3 ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กว่า 500 คน ต้านโรงงานปลากระป๋องใช้พลังงานถ่านหิน กรณีดังกล่าวเกิดจากเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ชาวบ้านเดินทางไปร้องเรียนคัดค้านโรงงานผลิตปลากระป๋อง พีบี พิชเชอร์รี่ โปรดักส์ จำกัด ขออนุญาตใช้พลังงานถ่านหิน บิทูมินัส ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้อนุญาตไปแล้วนั้น
       

       นายวิรัต รัตนวิจิตร นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วย นายชูชัย สินธุวงศ์ อุตสาหกรรม จ.ระยอง เดินทางมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบขั้นตอนการขออนุญาตว่า หลังมีการอนุญาตให้โรงงานดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างการใช้พลังงานถ่านหิน ต่อมาชาวบ้านได้เดินทางมาร้องเรียนคัดค้านการใช้พลังงานถ่านหินนั้น

       

       ขณะนี้จังหวัดได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน ส่วนกรณีชาวบ้านเรียกร้องไม่เอาถ่านหินนั้น จะได้ทำหนังสือรายงานให้ นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผวจ.ระยอง ทราบเพื่อรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการตามขั้นตอน ท่ามกลางความดีใจของชาวบ้าน


           


                                                            เรียบเรียงข่าวจาก...ผู้จัดการออนไลน์บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานหนึ่งที่ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นแหล่งเชื้อเพลิงจากธรรมชาติและยังคงมีปริมาณมากเพียงพอที่จะใช้งานได้ไปอีกนานด้วยต้นทุนที่ต่ำ  แต่เนื่องจากถ่านหินมีสารที่เป็นมลพิษเจือปนอยู่ค่อนข้างมากตามแต่ชนิดของถ่านหิน เมื่อถูกทำให้เกิดการเผาไหม้จะปล่อยก๊าซต่างๆ ที่เป็นมลพิษทางอากาศ ทั้งที่อยู่ในรูปของละอองธุลี และอยู่ในรูปของออกไซด์ของก๊าซต่างๆ มากมาย เช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เป็นต้น อันเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์และบรรยากาศของโลก เช่น การเกิดฝนกรด ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

ผลกระทบ
การจะนำถ่านหินมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่มีระบบการจัดการกำจัดสิ่งเจือปนในถ่ายหินทีดีพอแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่าย จัดเก็บ การนำมาใช้  การควบคุมและกำจัดที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางพื้นดิน อากาศหรือแหล่งน้ำแล้ว  ย่อมส่งกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและมลภาะโลกโดยส่วนรวมได้  เนื่องจากถ่านหินมีธาตุและสารอื่นที่เป็นอันตรายกับมนุษย์เป็นส่วนประกอบ เช่น นิเกิล แคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท เป็นต้น  ซึ่งล้วนแต่เป็นโลหะหนักที่เป็นพิษเมื่อสะสมในร่างกายจะแสดงพิษร้ายออกมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของระบบหายใจ  ระบบประสาท  หรือทำให้เกิดโรคต่ออวัยวะต่างๆภายในร่างกาย  รวมตลอดถึงเป็นตัวสารก่อมะเร็งอีกด้วย

การป้องกันแก้ไข

สถานประกอบการที่นำถ่านหินมาใช้จะต้องมีมาตรการควบคุมตั้งแต่การขนถ่ายถ่านหิน  การจัดเก็บ การนำไปใช้  การบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ  ซึ่งรัฐควรเข้ามามีส่วนในการควบคุมอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ  เพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้อย่างแท้จริง  และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆของสถานประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  และสร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบเพื่อเกิดความเข้าใจอันดีเพื่อลดกระแสต่อต้านลง

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com