แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
รณรงค์นิคมอุตฯ เขตปลอดพลาสติก
รณรงค์นิคมอุตฯ เขตปลอดพลาสติก
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

รองผวจ.ปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมเขตอุตสาหกรรมปลอดถุงพลาสติก  โดยมีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม ผู้บริหารอบต.บานา และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีปริมาณขยะที่มาจากถุงพลาสติกกระจัดกระจายทั่วพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องลดปริมาณลงเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนายกอบต.บานา กล่าวว่าในอ.เมือง เป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมพิเศษ มีโรงงานต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมากถึง 40 กว่าแห่ง ถึงแม้จะเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ประชาชนเป็นเงินนับร้อยล้าน แต่หนีไม่พ้นสร้างปัญหาขยะและปัญหามลภาวะทางอากาศที่นับวันยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้น เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกัน อบต.บานา จึงได้มีการจัดมหกรรมเขตอุตสาหกรรมปลอดถุงพลาสติกขึ้น และจะได้มีการรณรงค์เก็บขยะไปพร้อมๆ กันไป                                                                                          เรียบเรียงข่าวจาก.....ข่าวสดออนไลน์


บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ปัจจุบัน พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกที   เนื่องจากมีการนำมาใช้แทนที่วัสดุจากธรรมชาติได้หลายอย่าง เพราะราคาที่ถูกกว่า  มีน้ำหนักเบาและมีขอบข่ายการใช้งานกว้างขวาง  แม้ว่าพลาสติกจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก  แต่ก็ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ช้า  ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 


การกำจัดขยะพลาสติกสามารถทำได้หลายวิธี   สำหรับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่นิยมนัก   เพราะแหล่งที่มาของขยะพลาสติกมาหลากหลาย  ไม่มีการแยกชนิดของพลาสติกและสกปรกมาก    ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการแยกชนิดของวัสดุ และทำความสะอาด และคุณสมบัติของพลาสติกที่ได้ไม่ดีเท่ากับพลาสติกบริสุทธิ์ จึงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป  ประกอบกับการขาดความรู้เรื่องของการรีไซเคิลขยะ   การขาดระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของคน

ผลกระทบ

ปัจจุบันองค์กรทั้งใน และระหว่างประเทศได้ร่วมกันรณรงค์ ให้ประชาชนลดการใช้พลาสติก ด้วยการเก็บขวดพลาสติก ถุงพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์จากพลาสติกมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ หรือพยายามรณรงค์ให้หันมาใช้พลาสติกชนิดย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติให้มากขึ้น


ส่วนวัสดุพลาสติกจำนวนไม่น้อยถูกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นขยะพลาสติก  ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะถูกเผากลายเป็นก๊าซเรือน กระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น อีกส่วนหนึ่งถูกนำไปฝังกลบเพื่อถมที่ดินซึ่งกว่าจะย่อยสลายหมดก็ต้องใช้เวลานายอาจถึงหลายชั่วอายุคน   นอกจากนี้ จะเห็นว่าทั่วโลกมี ขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลลอยฟูฟ่องอยู่บนผิวน้ำทะเลและมหาสมุทร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้สัตว์ทะเล และนกทะเลที่กลืนกินเศษพลาสติกเข้าไปต้องล้มตายเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเป็นประจำทุกปี   ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุ และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลก และต่อมนุษย์ ดังที่ประสบอยู่อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

การป้องกันแก้ไข

แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน  โดยช่วยกัน   ลด และ หลีกเลี่ยง การใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกลง  เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก  ซึ่งพอจะมีแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ คือ  • ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก  เช่น  กล่องโฟม ถุงพลาสติก

  • ซื้อสินค้าชนิดเติม(Refill)

  • เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งานแล้ว

  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้หลายครั้ง(Re-use)

  • นำภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้งานแล้ว  ไปใช้ประโยชน์อื่น

  • ใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติแทนพลาสติก  เช่น ถุงผ้า  ถุงกระดาษ

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com