แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
แท็กซี่พลังงานแสงอาทิตย์ ลดมลพิษแก้โรคร้อนถึงไทย
แท็กซี่พลังงานแสงอาทิตย์ ลดมลพิษแก้โรคร้อนถึงไทย
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
มก.ต้อนรับ หลุยส์พาล์มเมอร์ กับทีมรถพลังงานแสงอาทิตย์ 100% รณรงค์ลดมลพิษก่อโลกร้อนผ่านมาแล้ว 20 ชาติ เป้า 40 ชาติ 5 ทวีป อธิการบดีฯเผยให้คณะวิศวฯพัฒนาไปร่วมงานที่โคเปนเฮเก้น นายหลุย อดีตครูที่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งเจตนาจะเดินทางรอบโลกเป็นระยะทางกว่า 4 หมื่นกิโลเมตรผ่าน 40 ประเทศใน 5 ทวีป ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 100% พาหนะที่ไม่ก่อมลพิษ โดยไทยเป็นประเทศที่ 20 ก่อนจะเดินทางไปยังลาว จีน เกาหลี ญี่ปุ่นและกลับสู่ทวีปยุโรปช่วงปลายปีนี้ เป้าหมายของการเดินทางรอบโลกด้วยโซลาร์แท็กซี่ คือ ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนที่พบเจอระหว่างทางได้รับรู้ปัญหาและร่วมกันหยุดภาวะโลกร้อน จากการผจญภัยรอบโลกทำให้พบเห็นความแห้งแล้ง การขาดแคลนอาหาร ภาวะน้ำท่วม อากาศแปรปรวนผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เขาจึงมีความคิดที่จะลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังงานรูปแบบอื่น และพบว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเพียงอย่างเดียวที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 100% ภาระสำคัญ คือ กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆพัฒนารถพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้ยานยนต์พลังงานเชื้อเพลิง โซลาร์แท็กซี่เกิดจากการออกแบบและพัฒนาร่วมกันโดยหน่วยงานของสวิตเซอร์แลนด์ 4 แห่ง คือ เอชทีเอ ลูเซิร์น อีทีเอช ซูริค มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การประยุกต์ในอาร์กู และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การประยุกต์ในเบิร์น จนเป็นรถไฟฟ้าที่มีส่วนพ่วงแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงขนาด 6 ตารางเมตร ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ 90 กม.ต่อชั่วโมง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า 100% พลังงานครึ่งหนึ่งมาจากแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างหลังรถ และอีก 50% เป็นกระแสไฟที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่บนอาคารสวิสคอมในกรุงเบิร์น ซึ่งผลิตกระแสไฟป้อนส่งมาตามสายไฟฟ้าที่โยงเชื่อมต่อกันทั่วโลกเหมือนฝากธนาคารไว้ ทำให้สามรถเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ได้จากทุกที่


 


 


เรียบเรียงข่าวจาก.....กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกพากันวิตกว่าจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย มนุษย์ชาติกำลังเผชิญกับภาวะต่างๆอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สาเหตุของโลกร้อนเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเอง มนุษย์เป็นผู้ที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤติ ในอนาคตข้างหน้าการใช้พลังงานอย่างมากมายทั้งในภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง ล้วนทำให้เกิดก๊าซที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นจำนวนมากล้วนใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การหาแหล่งพลังงานที่สะอาดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องรีบดำเนินการ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรถยนต์ หากมีการใช้อย่างจริงจังก็จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวนมาก

ผลกระทบ

ภาวะโลกร้อนที่เป็นผลจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และการขนส่งโดยรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดความแห้งแล้ง บางแห่งน้ำท่วม อากาศแปรปรวนเป็นเหตุทำให้ขาดแคลนอาหาร นอกจากนี้จะส่งผลถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โลกที่ต้องเร่ร่อนอพยพหาที่อยู่ใหม่ เพื่อการมีชีวิตอยู่รอด มีการคาดการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ว่า หากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสจะทำให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้


v      มหาสมุทรอาร์ติกจะปราศจากน้ำแข็งเป็นเวลา 6 เดือน กระแสน้ำที่สูงเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้หลายพันครัวเรือนบริเวณอ่าวเบงกอลจมอยู่ใต้น้ำ


v      พายุเฮอรริเคนอาจเข้าโจมตีมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้


v      เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงทางภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนข้าวและเนื้อสัตว์


v      พื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนเป็นทะเลทราย


 


นี่เป็นเพียงการณ์คาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสเท่านั้น ดังนั้นการพัฒนาแหล่งพลังงานที่ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

การป้องกันแก้ไข

ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษใช้ได้ไม่มีวันสิ้นสุด พลังงานของแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เช่น เตาแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนสูงแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์(Solar cell) หรือเซลล์สุริยะ ทำด้วยสารประเภทกึ่งตัวนำ พวกซิลิคอน เยอรมันเนียมหรือสารอื่น เมื่อแสงอาทิตย์กระทบสารกึ่งตัวนำเหล่านี้ อิเล็กตรอนในแผ่นซิลิคอนมีพลังงานเพิ่มขึ้นจนสามารถหลุดเป็นอิเล็กตรอนอิสระได้ และเมื่ออิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนไปตามวาล์วไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้า นำไปใช้งานได้ ประเทศไทยเรามีพื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตใกล้เคียงเส้นศูนย์สูตรหรืออยู่ในแถบร้อน มีค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยค่อนข้างสูง ประมาณวันละ 4.7 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร หากสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงบนประเทศไทยเพียงร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมดต่อปี จะได้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบประมาณ 700 ล้านตัน แล้วทำไมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในประเทศไทยจึงไม่ค้นคว้าเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงอื่นที่เราต้องซื้อจากต่างประเทศมาใช้ในแต่ละปีเป็นจำนวนมหาศาล แม้จะต้องลงทุนศึกษาวิจัยแต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่า เป็นคำถามที่น่าจะได้รับคำตอบเป็นอย่างยิ่ง มีระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เริ่มพัฒนาการใช้งาน แต่ก็เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจัง ประเทศไทยโดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง หันมาลงทุนพัฒนาเพื่อนำเอาแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่นับวันจะยิ่งมีราคาสูงจนทำให้อาจเกิดวิกฤติการใช้ขึ้นในอนาคต หากเรายังไม่เริ่มต้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไป


 


โดย.....คุณ มานพ ชาญธวัชชัย


   นักวิชาการอาวุโส


(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com