แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
คนป่วยเพราะอาคารป่วย ภัยใกล้ตัวที่ต้องเร่งป้องกัน
คนป่วยเพราะอาคารป่วย ภัยใกล้ตัวที่ต้องเร่งป้องกัน
สภาพแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

เราจะแน่ใจและมั่นใจได้แค่ไหนว่าห้องที่เราอาศัยและหลับนอน หรือห้องที่เราทำงาน ใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน จะไม่ทำร้ายเรา  เมื่อเร็วๆนี้ วิศวกรชื่อดังระดับปรมาจารย์ของไทยอย่าง ศ.อรุณ ชัยเสรี ได้บอกว่าห้องที่ตนเองทำงานและใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละเป็นตัวการสาเหตุหลักที่ทำให้ท่านป่วยเป็นโรคร้ายมานาน   

       ศ.อรุณ เล่าประสบการณ์และให้ความรู้เรื่องอาคารป่วย หรือ Sick Building ว่า ตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือเที่ยวกลางคืนแต่อย่างใด จากนั้นจึงไปพบแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษา ซึ่งแพทย์ก็ไม่สามารถให้คำตอบถึงสาเหตุได้เช่นกัน        

       หลังจากนั้น จึงพยายามหาสาเหตุจากแหล่งต่างๆ ทั้งหนังสือ ตำราต่างประเทศ และอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ทราบว่ามีสาเหตุมาจากการอยู่ในอาคาร หรือห้องที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานหรือเป็นประจำ ซึ่งมีชื่อว่า Sick Building Syndrome หรืออาคารป่วยนั่นเอง

        เรื่องอาคารป่วยนี้ถือเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาคารป่วยนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับอาคารเก่าแก่เพียงเท่านั้น สามารถเกิดได้กับทุกอาคารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือมีสิ่งเคมี และสิ่งแวดล้อมที่อันตรายอยู่ร่วมด้วย โดยอาการทั่วไปของผู้ที่เข้าไปในอาคารที่พบส่วนใหญ่จะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย จาม ไอ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเป็นเวลานานเข้าอาจกลายเป็นโรคร้ายได้อีกด้วย       

       


                                                เรียบเรียงข่าวจาก....ผู้จัดการออนไลน์บทวิเคราะห์ข่าว
สาเหตุ

ปัจจุบันเรามักจะใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารมากกว่าภายนอกอาคาร  มีจำนวนคนไม่น้อยที่เกิดอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นสาเหตุโดยตรงจากการอาศัยอยู่ภายในอาคารที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  โดยเฉพาะในสังคมเมือง การอาศัยในอาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศ  ไม่มีการถ่ายเทอากาศ  จึงทำให้อาคารนั้นเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค  นอกจากนี้วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์  ไม่ว่จะเป็นผ้า วัสดุตบแต่งภายใน ตัวอาคาร เครื่องทำความสะอาด ผงซักฟอก สารกันเสีย ที่นำมาใช้ภายในอาคาร  เมื่อรวมกันแล้วทำให้ตัวอาคารต้องสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม ฝุ่น ก๊าซ มากกว่าที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในอาคารที่มีสภาพอากาศปิด  ไม่มีการหมุนเวียนหรือถ่ายเทอากาศที่ดีพอ   เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายก็ยังคงหมุนเวียนอยู่บริเวณรอบตัวเรา  ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ในที่สุด

ผลกระทบ

ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดศีรษะ และภูมิแพ้โดยไม่รู้สาเหตุ  ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก อาการที่พบมีตั้งแต่อาการเซื่องซึม อ่อนล้า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาการระคายเคืองที่เกิดกับเนื้อเยื่อตา ช่องปาก ทางเดินหายใจ และอาการผิดปกติของประสาทการได้รับกลิ่นเป็นต้น   ซึ่งอาการเหล่านี้จะต้องหาสาเหตุให้พบว่าเป็นเพราะการที่อยู่ในอาคารที่ไม่สุขลักษณะเป็นระยะเวลานานๆหรือไม่   เพราะหากไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและยังคงอาศัยอยู่ภายในอาคารที่มีลักษณะดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข  อาจทำให้เป็นโรคร้ายแรงขึ้นได้

การป้องกันแก้ไข

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการ  คือ  การทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่อาจทำให้เกิด Sick building Syndrome และดำเนินการแก้ไขที่ตัวสาเหตุนั้น  เช่น


-  การหมุนเวียนของอากาศไม่ดี  ควรจะแก้ไขด้วยการบำรุงรักษาระบบระบายอากาศให้ดี  เพราะการหมุนเวียนที่ดีของอากาศบริสุทธิ์จะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับอาคาร  ลดปัญหามลพิษที่สะสมเป็นเวลานานลงได้

-  สาเหตุร่วมกันของปัจจัยมลพิษจำนวนหลายชนิดประกอบกัน เมื่อสามารถพบปัจจัยมูลเหตุที่เกี่ยวข้องใดก็สามารถกำจัดออกไปหรือทำให้มีผลน้อยลงได้ ซึ่งสามารถค้นได้จากประวัติของแต่ละคนที่เคยมีประสบการณ์กับการมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารแต่ละตัว


-
ปัจจัยอื่น ได้แก่ สิ่งที่มีผลแต่สามารถปรับแก้ได้โดยไม่ยาก  เช่น ระดับความชื้นที่สูงมากหรือน้อยเกินไป หรือ การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในอาคาร อาจมีผลบ้างกับคนบางคน ความชื้นที่น้อยเกินไปเป็นสาเหตุให้มีฝุ่นในอาคารเพิ่มขึ้น ความชื้นสูงก็เป็นที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา แสงสว่างที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดการเมื่อยล้าที่ดวงตาและถือเป็นความป่วยของอาคาร การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในอาคารเป็นการช่วยเพิ่มการคายสาร VOCs และเชื้อราเป็นอย่างดี


            ถ้ามีความเชื่อว่าสาเหตุมาจาก Sick building Syndrome ก็ต้องรวบรวมหลักฐานจากหลากหลายผู้คนในอาคาร และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย และเจรจากับเจ้าของอาคารในที่สุดเพื่อหาทางดำเนินการแก้ไขที่สาเหตุนั้นๆต่อไป

 
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com