แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา
ความเสียหายของเลนส์แว่นตานิรภัยที่ถูกหมุ ...
ช่างซ่อมบำรุงติดอยู่กับเครื่องจักร
ช่าง ซ่อมบำรุงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากการ ...
สารเคมีอันตรายกระเซ็นเข้าตา
การ จัดให้มีฝักบัวและที่ล้างตาเป็นสิ่งพิ ...
แขนของหัวหน้างานกะติดอยู่ระหว่างลูกกลิ้งเครื่องม้วนกระดาษบาดเจ็บจนถึงแก่ความตาย
หัว หน้างานกะเสียชีวิตหลังจากที่แขนของเข ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
กรมแพทย์ชี้ 3 โรคร้ายเหตุคนหยุดงานมาก
กรมการแพทย์ชี้ 3 โรคร้ายคุกคามคนทำงาน เผยปี 2550 หยุดงานหมื่นคน ตั้งเป้าลด 50%ทุกปี ดันตั้งรพ.รัตนรา ...
ปวดหัวร่วมด้วยคลื่นไส้ ให้รีบตรวจค้นหาเนื้องอกในสมอง
ปวดหัวร่วมด้วยคลื่นไส้ ให้รีบตรวจค้นหาเนื้องอกในสมอง แพทย์แนะนำคนที่มีอาการปวดหัวบ่อยโดยไม่ทราบสา ...
WHO เตรียมแผนรับมือวัณโรคร้ายแรง
องค์การอนามัยโลกเผยว่า หากโลกมีแผนรับมือหยุดยั้งวัณโรคสายพันธุ์ดื้อยาภายใน 2 ปี จะสามารถช่วยชีวิตชาว ...
สาธารณสุขชี้หน้าร้อน--แล้งน้ำ เชื้อโรคเจริญเติบโตเร็ว เน้นระวังป้องกัน
สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ลักษณะอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเหมาะสำหรับก ...
ทำงานหนักจนตาย
ข้อมูลของกระทรวงแรงงานสาธารณสุขและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดเผยว่าแรงงานชาวญี่ปุ่นล้มป่วยหรือ ...
Page: 1 2 3 4 Back
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com