แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
การแก้ปัญหาควันจากการเชื่อมที่แหล่งกำเนิดควัน
การแก้ปัญหาควันจากการเชื่อมที่แหล่งกำเนิดควัน
ความปลอดภัย : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

OSHA รวมถึงองค์กรอนามัยต่างๆจะมีการกำหนดมาตรฐานปริมาณการสัมผัสกับไอควัน และอนุภาคสิ่งที่เกิดจากการเชื่อม โดยเฉพาะกลุ่มสาร hexavalent chromium เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการเชื่อม การจัดสร้างระบบระบายอากาศที่ดีสำหรับงานการเชื่อมเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกำหนด และช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน สถานประกอบการบางแห่งอาจจัดสร้างระบบระบายอากาศรวมซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดด้วยการออกแบบติดตั้งระบบดูดอากาศผ่านระบบท่อลมที่มีประสิทธิภาพสูง และการลงทุนก็สูงตามไปด้วย การใช้อุปกรณ์เครื่องเชื่อมที่มีระบบดูดควันที่จุดเชื่อมร่วมกับอุปกรณ์ดูดระบายควันหรือระบบกรองอากาศก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้งบลงทุนน้อยกว่า อุปกรณ์เครื่องเชื่อมที่มีระบบดูดควันที่จุดเชื่อมมีให้เลือกหลายชนิดตามขนาดของกำลังไฟฟ้าที่ใช้ตั้งแต่ 300-600 แอมแปร์ ตามชนิดของสายไฟ และแบบชนิดของด้ามจับ ซึ่งจะมีข้อดี และข้อจำกัดของอุปกรณ์แต่ละแบบให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องเชื่อมที่มีระบบดูดควันเชื่อมในตัว
            ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องเชื่อมที่มีระบบดูดควันเชื่อมในตัวจะมีลิขสิทธิ์การออกแบบสร้างระบบการดูดเก็บควันเชื่อมแตกต่างกัน แต่จะมีหลักการทำงานของระบบที่ไม่ต่างกัน เริ่มจากการดูดเก็บควัน และอนุภาคที่เกิดจากการเชื่อมผ่านท่อที่ด้ามของปืนเชื่อมที่ต่อกับสายยางไปยังระบบ หรือถังกรองที่มักเรียกกันว่ากล่องสุญญากาศ

            ปืนเชื่อมที่มีระบบดูดเก็บควันเชื่อมในตัวจะมีขนาดใหญ่เทอะทะกว่าปืนเชื่อมทั่วไป   เนื่องจากจะต้องมีอุปกรณ์ท่อ สายยางที่จะดูดเก็บควันเชื่อมเพิ่มเข้ามาด้วย บางครั้งท่อสายส่งควันเชื่อมจะมีลักษณะเป็นสายเกลียวอ่อนต่อออกจากส่วนท้ายของด้ามปืนเชื่อมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้สะดวกขึ้น มีการออกแบบให้ด้ามปืนเชื่อมมีน้ำหนักเบา และมีขนาดเล็กกะทัดรัดที่สุดโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของการดูดเก็บควันเชื่อมลดลง

อ่านต่อหน้าถัดไป >

เข้าชม : 3665
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com