แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัด
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัด
สิ่งแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัด


เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพความร้อน
เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดสภาพความร้อนประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์3ชนิดคือเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก (ธรรมชาติ) เทอร์โมมิเตอร์ชนิดโกลบ ซึ่งมีคุณลักษณะดังอธิบายต่อไปนี้
1.  เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง (Dry Bulb Thermometer ; DB) เป็นชนิดปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่มีความละเอียดของสเกล 0.5°C สามารถวัดได้ในช่วง -5 ถึง 50°C
2.  เทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระเปาะเปียก (Natural Wet Bulb Thermometer ; NWB) ประกอบด้วย ผ้าฝ้ายสะอาด (ชั้นเดียว)หรือผ้ากลอสหุ้มที่กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์สูงถึงจุดเหนือกระเปาะ ประมาณหนึ่งช่วงกระเปาะหรือประมาณ 1-1 1/4 นิ้ว และต่อหุ้มยาวลงไปให้ปลายอีกด้านหนึ่งจุ่มลงในภาชนะบรรจุน้ำกลั่น โดยส่วนกระเปาะจะอยู่เหนือน้ำ ประมาณ 1 นิ้ว ผ้าฝ้ายที่หุ้มกระเปาะต้องแนบติดเทอร์โมมิเตอร์ และเปียกตลอดเวลา และเทอร์โมมิเตอร์นี้สามารถวัดได้ในช่วง -5 ถึง 50°C
3.  เทอร์โมมิเตอร์ชนิดโกลบ (Globe Thermometer ; GT) ประกอบด้วยโกลบ ซึ่งทำจากโลหะทองแดงบาง ทรงกลมภายในกลวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วผิวด้านนอกทาด้วยสีดำด้าน และเทอร์โมมิเตอร์นี้ สามารถวัดได้ในช่วง -5 ถึง 100°C
    เทอร์โมมิเตอร์ทั้งสามนี้ต้องมีความแม่นยำ ± 0.5°C
                การปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ การปรับเทียบเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด ว่ามีคุณลักษณะข้างต้นหรือไม่ โดยทำการปรับเทียบอุปกรณ์จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
1. คุณลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ์ (ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดดัชนี WBGT)
·         ส่วนฐานของชุดหัววัดอุณหภูมิ จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเมตร     

อ่านต่อหน้าถัดไป >

เข้าชม : 9559
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com