แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 
การปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศร้อน
การปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศร้อน
สิ่งแวดล้อม : อัพเดทเมื่อพุธ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

การปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศร้อน

วิธีที่ร่างกายมนุษย์จัดการกับความร้อน
              ร่างกายมนุษย์สามารถรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ได้  แม้ว่าจะอยู่ในสภาพอุณหภูมิแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป ในการที่จะรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้คงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนั้น ร่างกายต้องกำจัดความร้อนส่วนเกินออกไป  โดยการปรับปริมาณการไหลเวียนของเลือดใต้ผิวหนังและขับของเหลว หรือ เหงื่อออกมาตามต่อมเหงื่อ  ปฏิกิริยาตอบสนองในการปรับสมดุลจะเป็นไปโดยอัตโนมัติภายใต้การสั่งการควบคุมของสมอง เมื่ออุณหภูมิของเลือดสูงเกิน 98.6°F ปฏิกิริยาปรับลดอุณหภูมิของร่างกายนี้ เริ่มจากหัวใจสูบฉีดเลือดมากขึ้น   หลอดเลือดขยายตัวเพื่อรองรับปริมาณของเลือดที่เพิ่มขึ้น เส้นเลือดฝอยที่แผ่กระจายอยู่ใต้ผิวหนังจะถ่ายเทความร้อนให้กับบรรยากาศแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า   ถ้าการถ่ายเทความร้อนของเลือดไม่เพียงพอ   สมองจะสั่งงานต่อไปให้ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมาที่ผิวหนัง เมื่อเหงื่อระเหยเป็นไอก็จะพาความร้อนจำนวนมากออกจากร่างกาย   ที่อุณหภูมิภายนอกใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกายการระบายความร้อนของเลือดผ่านผิวหนังจะเป็นไปได้ยาก   ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงเท่าหรือสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกาย เลือดจะไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกไปได้   ในสถานการณ์เช่นนี้ เลือดยังคงถูกสูบฉีดสู่ผิวหนัง  ต่อมเหงื่อจะขับของเหลวที่มีเกลือแร่ออกมาที่ผิวหนัง การระเหยของเหงื่อจะเป็นกระบวนการหลักในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ เหงื่อจะไม่สามารถลดอุณหภูมิของร่างกายได้จนกว่ามันจะระเหยจากผิวหนัง สภาพอากาศที่มีความชื้นมาก เหงื่อจะระเหยได้น้อยลงจนอาจไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะของการปฏิบัติงาน การเพิ่มขึ้นของเลือดปริมาณมากที่ผิวหนัง ทำให้เลือดที่จะไปเลี้ยงส่วนอื่นๆของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ สมอง และอวัยวะภายใน ลดลง ทำให้เกิดอาการล้าเร็วกว่าที่ควรจะเป็น และอาจกระทบต่อ สมาธิ และ สติปัญญาด้วย พนักงานที่ต้องทำงานที่ละเอียด อาจพบว่าความแม่นยำลดถอยลง

ความร้อนกับความปลอดภัย
               ปัญหาความปลอดภัยบางอย่างเป็นผลจากความร้อน ความร้อนทำให้มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุจากเหงื่อที่ทำให้มือลื่น วิงเวียนศีรษะ แว่นนิรภัยฝ้ามัว เมื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าเตาหลอม หรือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับไอน้ำ ร่างกายอาจสัมผัสถูกความร้อน นอกจากนิ้ยังพบว่าการปฏิบัติหน้าที่ในสภาพอากาศที่ร้อนมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุถี่กว่าในสภาพอากาศปกติ เหตุผลหนึ่งคือการปฏิบัติหน้าที่ในสภาพอากาศที่ร้อนส่งผลให้ความตื่นตัว และ ความสามารถส่วนบุคคลลดลง อุณหภูมิร่างกายที่เพิ่มขื้น และ การทำงานในที่ที่ไม่สบายก่อให้เกิดความรำคาญ ความโกรธ และ ภาวะอารมณ์อื่นๆซึ่งบางครั้งเป็นสาเหตุให้พนักงานมองข้ามความปลอดภัย หรือ ไม่ใส่ใจจากงานที่อันตราย

ปัญหาสุขภาพ
สภาพอากาศที่ร้อนเกินไปเป็นเหตุเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนมากมาย
              อาการเป็นลม อาการเป็นลมเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในสภาพอากาศที่ร้อน  จะเกิดขึ้นเมื่อระบบปรับอุณหภูมิร่างกายล้มเหลว  เหงื่อออกไม่เพียงพอ ผิวหนังผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิสูง แห้ง เป็นผื่นแดง อุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ 105°F หรือสูงกว่า ผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่น วิงเวียนศีรษะ อาจมีอาการชัก หรือ หมดสติ หากไม่ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องอาจถึงขั้นเสียชีวิต ผู้ป่วยที่มีอาการ ต้องได้รับการรักษาทันที     

อ่านต่อหน้าถัดไป >

เข้าชม : 13635
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com