แหล่งรวมข้อมูลวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกจากงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
การทำงานในสภาพอากาศร้อน
การดูแลรักษาหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
ประเภทของหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
การระบายอากาศ
การปิดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ป้ายและเครื่องหมายแสดงอันตราย
ความปลอดภัยในสำนักงาน
Office safety
Warehouse Safety
แบบ ธพ.ฟ.2ร.3 รายละเอียดต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำเด ...
แบบ ธพ.ฟ.2ร.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ...
แบบตรวจสอบการให้บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
แบบตรวจสอบการฆ่าเชื้อผ้าและอุปกรณ์
vdomenu
ใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกกับประเภทของไฟ
ทำไมต้องใส่ seat belt
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงมือถือ
ผู้ช่วยผู้จัดการตกจากพัลเลทรถโฟล์คลิฟท์เสียชีวิต
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าของศูนย์บริการ ...
การระเบิดที่เกิดจากการเชื่อมถังน้ำมัน
การระเบิดมักจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรง ...
ไฟไหม้จากการใช้ท่อไฮดรอลิกที่ทำจากโลหะใกล้กับสายไฟ
เกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีกา ...
พนักงานเสียชีวิตในถังผสม(Mixer Tank)
พนักงานคุมเครื่องผสมเสียหลัก พลัดตกลงไปใ ...
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
  
ฝุ่นละอองและผลต่อสุขภาพ
ฝุ่นละอองมีที่มาทั้งจากธรรมชาติ เช่น ละอองดิน ฝุ่นทราย ที่ปลิวขึ้นมาจากพื้นดินเนื่องจากลมพัด เขม่าคว ...
การแก้ปัญหาควันจากการเชื่อมที่แหล่งกำเนิดควัน
OSHA รวมถึงองค์กรอนามัยต่างๆจะมีการกำหนดมาตรฐานปริมาณการสัมผัสกับไอควัน และอนุภาคสิ่งที่เกิดจากการเช ...
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัด
เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดสภาพความร้อนประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์3ชนิดคือเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง ...
การปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศร้อน
ร่างกายมนุษย์สามารถรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ได้ แม้ว่าจะอยู่ในสภาพอุณหภูมิแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป ใ ...
อันตรายและพิษจากสารตะกั่ว
ตะกั่วเป็นแร่ธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์แม้แต่น้อย แต่กลับเ ...
ระบบการบำบัดน้ำเสีย
น้ำเสีย เป็นน้ำที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูล หรือของปนเปื้อนสกปรกปะปนอยู่จนทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไ ...
Clean Development Mechanism (CDM)
เดือนพฤษภาคม 1995สหประชาชาติได้จัดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับภาวะเรือนกระจก Earth Summit ขึ้นที่กรุง ...
แนวทางการทำความสะอาดและจัดการสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย
สถานที่ทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบ นอกจากจะสามารถขจัดอันตรายบางอย่างในสถานที่ทำงานได้แล้ว ยังมีส่วน ...
อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
วิธีการที่แน่นอนที่สุดในการป้องกันอาการหูหนวกซึ่งเกิดจากการทำงาน คือ การลดเสียงจากแหล่งที่ทำให้เกิดเ ...
การระบายอากาศในโรงงาน
เราจะพบว่าในโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณการเพิ่มของส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีอันเกิดจากกระบวนการผลิตและมีค ...
ภัยในที่ทำงานที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
ในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีภัยที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจของคนเรามากมาย คนงานนับล้านทั่วโลกต้องพบเจ ...
การป้องกันโรคปอดที่เกิดจากการทำงาน
โรคจากการทำงาน (Occupalisnal Disease) หมายถึงโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจาก ...
มหันตภัยจาก Cooling Tower
Cooling tower ภัยที่ถูกมองข้าม:บทความนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญให้องค์กรต่างๆที่มี Cooling tower ใช้งาน ...
การตรวจสุขภาพพนักงาน
เพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน หากพบส ...
การป้องกันการติดเชื้อทางกระแสเลือด
บทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการป้องกันการติดเชื้อทางกระแสเลือด โดยเน้นวิธีปฏิบัติที่ดีที ...
การยืนทำงานด้วยความปลอดภัย
ปัญหาสุขภาพจากการยืนทำงาน ลักษณะการยืนตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามกา ...
ความปลอดภัยในการทำงานของหญิงขณะตั้งครรภ์
โดยทั่วไปการทำงานระหว่างตั้งครรภ์เป็นเรื่องปลอดภัยสำหรับผู้หญิงหากเป็นภาวะการณ์ตั้งครรภ์ที่เป็น ปกต ...
การออกแบบพื้นที่ในการทำงานกับโรคกล้ามเนื้อและกระดูก
การเลือกเครื่องมือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัย ความรู้สึกสบาย และสุขภาพของผู้ใช้งาน เพราะแม้แต่เค ...
พนักงานสูงอายุกับการทำงาน
ปัจจุบันผู้ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองหรือยุคที่เราเรียกกันว่า เบบี้บูม กำลังมีอายุมากขึ้น นั่น ...
การยศาสตร์กับการลดอุบัติเหตุและอันตรายต่อสุขภาพ
การยศาสตร์ เป็น ศาสตร์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคนและงาน โดยพิจารณาความสามารถและข้อจำกัดของแต่ละค ...
Page: 1 2 3 4 5 6 Next
 
 
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด : เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445 / 081-819-4332 โทรสาร : 02-511-3903 ต่อ 102 E-mail : webmaster@shethai.com